Villkor, regler, etc.

Projektansökningar - Villkor, regler, etc. - ctl00_cph1_pageImg

Till varje beviljat projekt följer en formell beställning

BeFos forskningsprogram

 • Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt eller till därtill relevanta förstudier kan sökas. 

  Ansökningar som skall relatera till BeFos forskningsprogram 2021-2025 inlämnas skriftligt, när som helst, och behandlas av Forskningsrådet med beslut av styrelsen vid tre tillfällen under året. Huvudmannaskap i BeFo är inget krav för att få söka projektmedel men ett sådant premieras

 • Nyttoaspekten
  Den för bergbranschen, samhälleliga och ekonomiska nyttan med projektet ska tydligt framgå i ansökningen.

 • Finansiering
  Finansiering via BeFo förutsätter en egeninsats, dvs. att sökanden själv bidrar med resurser till projektet. BeFo finansierar som högst 90% av forskningsprojektets totala kostnad. BeFos stödnivåer för universitet, högskolor, forskningsinstitut respektive företag och stödberättigande kostnader ska följas, de finns angivna i BeFos instruktioner

  • Samfinansiering från andra finansiärer stärker normalt ansökan.

 • Rapportering
  Innan ett projekt kan avslutas skall en vetenskaplig och formellt sakgranskad rapport och en illustrativ ”kortversion” lämnas in till BeFo samt ett seminarium skall hållas.
  Läs mer

  Publicering
  BeFo publicerar alla rapporter på  hemsidan där de är tillgängliga för fri nedladdning.