Villkor och regler

Till varje beviljat projekt följer en formell beställning, några av  reglerna och villkoren som gäller kan du se här:   

BeFos allmänna villkor
BeFos stödnivåer för företag och stödberättigande kostnader ska följas, de finns angivna i projektansökningsformuläret.

Vem kan ansöka om medel?
Ansökningar kan skickas av alla som har ett projektförslag eller en projektidé inom BeFos forskningsprogram.

 • Forskningsprogrammen
  Vi hänvisar till FUI-program 2021-2025 där du kan läsa om  olika forskningsområden. BeFo har ett specifikt forskningsprogram för injektering, se Injekteringsprogram

 • Nyttoaspekten
  Den samhälleliga och ekonomiska nyttan med projektet ska tydligt framgå i ansökningen.

 • Finansiering
  Finansiering via BeFo förutsätter en egeninsats, dvs. att sökanden själv bidrar med resurser till projektet. 
  • BeFo finansierar högst 90% av forskningsprojektets totala kostnad. Medfinansiering från andra finansiärer stärker ansökan.

 • Rapportering
  Efter avslutat projekt skall en rapport och en ”kortversion” av denna lämnas till BeFo.
  Läs mer

  Publicering
  BeFo publicerar alla rapporter på  hemsidan där de är tillgängliga för fri nedladdning.  Rapporterna ges även ut i tryck, i begränsad upplaga.