Ny forskningsdirektör för BeFo

Patrik_Vidstrand_augusti_2021_web.jpg

Den 1 november i år tillträder Patrik Vidstrand som ny forskningsdirektör för BeFo. Patrik har god kännedom och stort engagemang för BeFo. Han sitter sedan 2018 i stiftelsens styrelse och kommer närmast från SKB där han varit enhetschef för ”Forskning och säkerhet efter förslutning”.

Med Patriks bakgrund inom akademi, konsultbranschen, entreprenadbolag och nu senast SKB har han en mycket god kunskap om de bergtekniska utmaningarna för såväl anläggningsbranschen som för gruvorna. Vi ser fram emot hans kommande insatser på BeFo för bergteknisk forskning i vid bemärkelse och önskar honom mycket välkommen till BeFo.

BeFos nuvarande forskningsdirektör, Per Tengborg, kommer att vara kvar på BeFo under en övergångsperiod.


Stiftelsen Bergteknisk forskning

BeFo är en projektledningsorganisation, som på huvudmännens uppdrag initierar, planerar och finansierar angelägna forskningsprojekt inom bergteknik och bergmekanik. BeFos forskning har bred förankring hos beställare, entreprenörer, konsulter, forskare och i samhället. Resultaten skall spridas till bredast möjliga praktiska nytta och tillämpning. Ett mål är att utveckla bergbyggandet och bygga mer och bättre berganläggningar över tid. 

Forskningen BeFo bedriver har en viktig roll i den tekniska utvecklingen inom bergbranschen. BeFos organisation med 30 huvudmän från branschen skapar unika möjligheter till samarbete. Från samfinansiering och stöd till svensk forskning, till skapandet av mötesplatser och att vara en naturlig länk mellan branschens olika aktörer.