Senaste utkomna forskningsrapporter

BeFo_rapport_image.PNG

Under året 2023 har nio forskningsrapporter publicerats. Rapporterna är som vanligt helt öppna och gratis...

TRansparent Underground STructure (TRUST) – management BeFo Report 223

Calcium sulphoaluminate cements (CSA) for sustainable shotcreting – pre-study  BeFo report 233

Driftsättning av en 5 mn skjuvtestutrustning och utvärdering av replikor i direkta skjuvtester  BeFo rapport 235

Material properties of bulk hydrophobic concrete in a Nordic environment BeFo report 236

Development of dynamic grouting stage 2 BeFo report 237

Freezing temperature flows in railway tunnels and its consequence on the rock supporting structure, the rock and the reinforcing elements BeFo report 238

Skadeverkan mot byggnad av markvibrationer från sprängning – parameterstudier och jämförelse med försök BeFo rapport 239

Effektiv simulering av brottsannolikhet: Förstudie av AWH-metodens möjligheter inom bergbyggande BeFo rapport 240

Spiling i tunnlar – en förstudie BeFo rapport 241

______________________________________________________________________________________________

Fler publikationer kan sökas här

 BeFo_rapporter.JPG