Huvudmannaskap i BeFo

BeFos huvudmän är intressenter i bergbranschen och representerar en stor bredd. Bland huvudmännen återfinns beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer, gruvbolag och forskare med intresse att utveckla bergbranschen. BeFo är en del i ett kompetent och omfattande nätverk inom akademi, industri och bland anläggningsägare.

Huvudmän

Stiftelsen Bergteknisk Forskning - BeFo - Huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_ssm-sv-high-jpg_listimg
Bekaert
Itasca
Uppsala Universitet
Heidelberg Materials Cement Sverige
FUT
SGI
Boliden
Trafikverket
Rejlers
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - BeFo - Huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_aecom-logo-png_listimg
GeoMind
Veidekke
Telia
Implenia
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - BeFo - Huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_logo-theta-engineering-png_listimg
WSP
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - BeFo - Huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Sweco
SKB
Skanska
SGU
RISE
Ramböll
Pretec
Nitro Consult
NCC
LTU
LKAB
KTH
Epiroc
Chalmers
Lunds unv.
Bergab
Besab
AFRY