Pågående forskningsprojekt

Följande forskningsprojekt inom BeFos forskningsprogram är pågående.

Avslutade projekt rapporteras i forskningsrapporter som publiceras här

______________________________________________________________________________________________   

 • Förbättrat beslutsfattande för ett hållbart och kostnadseffektivt undermarksbyggande –Del 1: Risk‐baserad optimering vid modellering av geologiska egenskaper. (BeFo projekt 400)

 • Verifiering av analytisk modell för beräkning av valvstabilitet. (BeFo projekt 409)

 • Mekanisk beständighet av injekteringsmedel, påverkan från drivningen av tunnel (BeFo projekt 416)
 • Hantering av mätstörningar från spårbunden trafik för DCIP-undersökningar, steg 1 (BeFo projekt 417)

 • Riskanalys av hydrogeologiska störningar i undermarksprojekt samt identifiering och ekonomisk värdering av konsekvenser till följd av förseningar i undermarksprojekt. (BeFo projekt 422)

 • Numerisk modellering av spränginducerad skada runt bergtunneln med LS-DYNA. (BeFo projekt 427)

 • Nya tematiska underlag för att stödja planering och värdering av undermarken.  (BeFo projekt 429)

 • Experimentell och teoretisk studie av skaleffekten på bergmekaniska parametrar för bergssprickor.  (BeFo projekt 430)

 • Verifiering av Real Time Grouting Control (RTGC) teori med hjälp av en artificiell fraktur med justerbara öpp-ningsarrangemang; En numerisk och experimentell studie. (BeFo projekt 433)

 • Dynamisk 3D numerisk modellering av storskaliga tester på bergförstärkning i Kiirunavaara gruva. (BeFo projekt 436)

 • Miljö- och hälsofarliga ämnen i bergmaterial – fallstudie Arlanda – Rosersberg. (BeFo projekt 438)

 • Bergborrade håls grundvattennivåer jämfört med modelleringsresultat. (BeFo projekt 439)

 • Injektering av bergsprickor under höga hydrauliska gradienter. (BeFo projekt 440)

 • Kommunikation av information och kunskap om geologiska och geotekniska risker. (BeFo projekt 441)

 • Vibrationsövervakning och passiv seismik undersökning av bergmassan. (BeFo 444)

 • Integreted geophysics for mapping of soil depth and rock properties in water passages. (BeFo 445)

 • Modellering av injektering i spricknätverk med alternativa reologiska modeller för cementbruk. (BeFo 447)

 • Utvärdering av bergmassans kvalitet för injekteringsdesign med hjälp av AI. (BeFo 448)

 • Placering och orientering av stålfiber i sprutbetong kartlagd genom tomografiundersökning. (BeFo 501)

 • Coupled hydro-mechanical model analysis of rock stress, permeability and transmissivity changes during and post tunnel excavation. (BeFo 502)

 • Livslängdsaspekter hos sprucken stålfiberarmerad sprutbetong. (BeFo 503)

 • Teori, modell och metod för att koppla och tolka hydromekaniska undersökningar i laboratorium och i fält - Fokus på låg bergspänning (BeFo 505)

  • Hybridbindemedel som kombinerar kalciumsulfaluminat cement med Portlandcement för hållbar sprutbetong och gjuten in-situ betong. (BeFo 507)

 • DCIP för bergbyggnadstillämpningar. (BeFo 511)

 • Praktisk dimensionering vid stora osäkerheter. (BeFo 512)

 • Sprutbetångbågar (BeFo 519)

 • Skadeverkan mot byggnad av markvibrationer från sprängning – Numerisk modellering (BeFo 520)

 • Långtidsexponering av sprutbetong med alternativa fibrer: En förstudie om tunnelmiljöns påverkan på bärförmågan (BeFo 525)

 • Objektiv geomekanisk kärnkartering (BeFo 526)