Fotograf: Stefan Berg. Garpenberg gruva
Äspö inmätnng av ny tunnel - Foto Curt-Robert Lindqvist
Fotograf: Per-Ivar Olsson

Välkommen till befo 

Stiftelsen bergteknisk forskning

  • Utlysningar

    Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan sökas hos BeFo. OBS: Ansökningarna ska relatera till BeFos forskningsprogram för 2017-2020. Pr...

  • Sweden Underground

    "Sweden Underground - Rock Engineering and How it Benefits Society " är ett skyltfönster för svensk ingenjörskonst. Boken och hemsidan publiceras med syftet att sprida kunskap om nyttan oc...

  • Rock Grouting - Theories and Applications

    Rock Grouting - Theories and Applications är en gedigen sammanfattning av trettio års forskning- och utveckling inom injektering som huvudsakligen har genomförts i sverige. Håkan Stille, prof. emeri...

Huvudmän

Svenska - Bergteknisk forskning - ctl00_f_epiroc-logo-yellow-pms-7545-jpg_listimg
WSP
Svenska - Bergteknisk forskning - ctl00_f_ri-se-cbi-jpg_listimg
SGU
Svenska - Bergteknisk forskning - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Geosigma
Energiforsk
LKAB
Trafikverket
TeliaSonera
Swerea Kimab
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
SGI
Sandvik
Ramböll
Pöyry
Norconsult
Nitro Consult
NCC
LTU
KTH
Itasca
Golder Associates
GMA
Svenska - Bergteknisk forskning - ctl00_f_gecon-jpg_listimg
EDZ Consulting
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab
ÅF