Äspö inmätnng av ny tunnel - Foto Curt-Robert Lindqvist
Fotograf: Mikael Ullén

Välkommen till befo 

Stiftelsen bergteknisk forskning

  • InfraSweden2030

    Matchmaking Event – 17 maj 2016. Första utlysning inom innovationsprogrammet InfraSweden2030 är "Tillståndsbedömning och underhåll av transportinfrastrukturen". Projekt sökes som syftar till att u...

  • BeFos ordinarie utlysningar och återrapportering

    Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan sökas hos BeFo

  • Rock Grouting - Theories and Applications

    Rock Grouting - Theories and Applications är en gedigen sammanfattning av trettio års forskning- och utveckling inom injektering som huvudsakligen har genomförts i sverige. Håkan Stille, prof. emeri...

Huvudmän

Geosigma
Energiforsk
LKAB
WSP
tyréns
Trafikverket
TeliaSonera
Swerea Kimab
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
SGI
Sandvik
Ramböll
Pöyry
Norconsult
Nitro Consult
NCC
LTU
KTH
Itasca
Golder Associates
GMA
EDZ Consulting
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Byggs
Bergab
Besab
Atlas Copco
ÅF