Äspö inmätnng av ny tunnel - Foto Curt-Robert Lindqvist
Fotograf: Mikael Ullén

Välkommen till befo 

Stiftelsen bergteknisk forskning

 • InfraSweden2030

  Informationsmöte om ny utlysning – 6 okt 2016: ”Ökad produktivitet i transportinfrastrukturen”

 • Sweden Underground

  Kunskapen kring undermarkens utnyttjande med avseende på planering, byggande och drift av anläggningar under mark ska belysas i ett pågående projekt BeFo driver i samarbete med Bergsprängningskommit...

 • Bergmekanikdagen

  Call for Papers: Intressanta förslag på föredrag efterlyses till Bergmekanikdagen 2017

 • Rock Grouting - Theories and Applications

  Rock Grouting - Theories and Applications är en gedigen sammanfattning av trettio års forskning- och utveckling inom injektering som huvudsakligen har genomförts i sverige. Håkan Stille, prof. emeri...

Huvudmän

Geosigma
Energiforsk
LKAB
WSP
Trafikverket
TeliaSonera
Swerea Kimab
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
SGI
Sandvik
Ramböll
Pöyry
Norconsult
Nitro Consult
NCC
LTU
KTH
Itasca
Golder Associates
GMA
EDZ Consulting
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Byggs
Bergab
Besab
Atlas Copco
ÅF