Fotograf: Stefan Berg. Garpenberg gruva
Äspö inmätnng av ny tunnel - Foto Curt-Robert Lindqvist
Fotograf: Per-Ivar Olsson

Välkommen till befo 

Stiftelsen bergteknisk forskning

  • ISRM Lecture

    ISRM online lecture - Prof. Håkan Stille, 28 juni kl. 10, 2018: “Rock grouting-theories in practical application”. Se föredraget online eller vid ett senare tillfälle på ISRMs hemsida. Ingen inlogg...

  • Utlysningar

    Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan sökas hos BeFo. OBS: Ansökningarna ska relatera till BeFos forskningsprogram för 2017-2020. Pr...

  • Sweden Underground

    Boken och hemsidan publiceras med syftet att sprida kunskap om nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande och ge en helhetsbild av undermarksbyggande i Sverige

Huvudmän

Golder
Svenska - Bergteknisk forskning - ctl00_f_epiroc-logo-yellow-pms-7545-jpg_listimg
WSP
Svenska - Bergteknisk forskning - ctl00_f_ri-se-cbi-jpg_listimg
SGU
Svenska - Bergteknisk forskning - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Geosigma
Energiforsk
LKAB
Trafikverket
TeliaSonera
Swerea Kimab
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
SGI
Sandvik
Ramböll
Pöyry
NCC
LTU
KTH
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab