Äspö inmätnng av ny tunnel - Foto Curt-Robert Lindqvist
Fotograf: Mikael Ullén

Välkommen till befo 

Stiftelsen bergteknisk forskning

  • BeFos FUI-program 2017-2020

    BeFos nya forskningsprogram ligger till grund för utlysningarna och ett uppdaterat ansökningsformuläret finns att ladda ner . De övergripande nyheterna i programmet är en ökad tyngd på asp...

  • Sweden Underground

    Sweden Underground - ett skyltfönster för svensk ingenjörskonst. Boken och hemsidan publiceras med syftet att sprida kunskap om nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart sa...

  • Rock Grouting - Theories and Applications

    Rock Grouting - Theories and Applications är en gedigen sammanfattning av trettio års forskning- och utveckling inom injektering som huvudsakligen har genomförts i sverige. Håkan Stille, prof. emeri...

Huvudmän

WSP
SGU
Geosigma
Energiforsk
LKAB
Trafikverket
TeliaSonera
Swerea Kimab
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
SGI
Sandvik
Ramböll
Pöyry
Norconsult
Nitro Consult
NCC
LTU
KTH
Itasca
Golder Associates
GMA
EDZ Consulting
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab
Atlas Copco
ÅF