Äspö inmätnng av ny tunnel - Foto Curt-Robert Lindqvist
Fotograf: Mikael Ullén

Välkommen till befo 

Stiftelsen bergteknisk forskning

 • Sweden Underground

  Kunskapen kring undermarkens utnyttjande med avseende på planering, byggande och drift av anläggningar under mark ska belysas i ett pågående projekt BeFo driver i samarbete med Bergsprängningskommit...

 • WTC 2017 - Call for Abstract deadline förlängt

  Abstracts till WORLD TUNNEL CONGRESS 2017 (WTC17) "Surface challenges – underground solutions" i Bergen, Norge kan skickas senast 1 juli 2016

 • BeFos ordinarie utlysningar och återrapportering

  Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan sökas hos BeFo

 • Rock Grouting - Theories and Applications

  Rock Grouting - Theories and Applications är en gedigen sammanfattning av trettio års forskning- och utveckling inom injektering som huvudsakligen har genomförts i sverige. Håkan Stille, prof. emeri...

Huvudmän

Geosigma
Energiforsk
LKAB
WSP
tyréns
Trafikverket
TeliaSonera
Swerea Kimab
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
SGI
Sandvik
Ramböll
Pöyry
Norconsult
Nitro Consult
NCC
LTU
KTH
Itasca
Golder Associates
GMA
EDZ Consulting
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Byggs
Bergab
Besab
Atlas Copco
ÅF