Projektansökningar

Ansokningsformular_Pixabay.jpg
 • Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt samt till förstudier därom och som är relevanta för den svenska bergbranschen samt i linje med BeFos forskningsprogram kan, närsom, sökas hos BeFo... 

 • BeFo är sedan sin tillkomst på 70-talet en stabil och långsiktig aktör som samlar bergbranschen inom forskning, utveckling och innovation.

  BeFos huvudmän utgörs av en bred krets av företag och organisationer med gemensamt intresse att utveckla bergteknik. De representerar myndigheter, universitet, institut, anläggningsägare, projektörer, entreprenörer, gruvföretag och leverantörer.

  BeFos huvudmän och forskningsfinansiärer avsätter medel för att i stiftelsens regi gemensamt utföra forskningsprojekt inom BeFos forskningsprograms samtliga områden, med i förlängningen nyttor för respektive organisations verksamheter. Varje huvudman utser en representant till BeFos Forskningsråd och deltar därigenom aktivt i utvärderingen av varje projektansökan och i fastställandet av de respektive projektens relevans för branschen.

  Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt eller därtill relevanta förstudier kan sökas. Det är även möjligt att be BeFo pröva en projektidé i syfte att bedöma om en framtida projektansökan är relevant.

  Ansökningar som skall relatera till BeFos forskningsprogram 2021-2025 inlämnas skriftligt, när som helst, och behandlas av Forskningsrådet med beslut av styrelsen vid tre tillfällen under året. Huvudmannaskap i BeFo är inget krav för att få söka projektmedel men ett sådant premieras.

 • Utlysningsperioder:

1 januari -- 30 mars

1 april -- 30 augusti

1 september -- 30 december

Läs information nedan om vad som kan sökas, villkor, regler mm:

__________________________________________________________________________________

Idéförslag

Du kan skicka in ett idéförslag till BeFo

Läs mer

Projektförslag

Du kan skicka in ett projektförslag till BeFo

Läs mer

Villkor och regler

Till varje beviljat projekt följer en formell beställning

Läs mer

Rapportering av projekt

Avslutade forskningsprojekt redovisas i en vetenskaplig rapport

Läs mer

Utlysningar

BeFos forskningsprogram ligger till grund

Läs mer

Ladda upp här

Ladda upp ditt idéförslag eller projektansökan här

Läs mer