Kontakt

Gemensamt kansli för BeFo och Svenska Bergteknikföreningen:

Postadress: Box 55545, 102 04 Stockholm

Besöksadress:
 Sturegatan 11, Stockholm

Bankgiro BeFo: 5869-0132

______________________________________________________________________________________________

BeFo - Stiftelsen Bergteknisk Forskning:


Per_Tengborg.jpg                                                                      
Per Tengborg
Forskningsdirektör

+46 706-38 58 04
per.tengborg@befoonline.org                                                 


William_Bjureland.jpg
William Bjureland
Projektledare

+46 70-141 89 88 
william.bjureland@befoonline.org


Ny_bild_Eva_F.PNG      
Eva Friedman
Kanslichef                  

+46 70-515 22 13
eva.friedman@befoonline.org


Svenska Bergteknikföreningen:


Per_Vedin_B_-_kopia.jpg                                
Per Vedin
Ordförande                                            

+46 70-799 64 69
per.vedin@svbergteknik.se

 

TL.PNG
Therese Lindgren
Kanslichef

+46 70-554 94 04
therese.lindgren@svbergteknik.se