Kontakt

Gemensamt kansli för BeFo och Svenska Bergteknikföreningen:

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Besöksadress:
 Storgatan 19, Stockholm

Bankgiro BeFo: 5869-0132

Skicka fakturor i pdf. format till: faktura@befoonline.org

Godsmottagning:  
Näringslivets Hus
BeFo
Skeppargatan 37
114 52 Stockhom

______________________________________________________________________________________________

BeFo - Stiftelsen Bergteknisk Forskning:


Patrik_Vidstrand_augusti_2021_web.jpg
Patrik Vidstrand
Forskningsdirektör

+46 70-141 89 88
patrik.vidstrand@befoonline.org


Per_Tengborg.jpg                                                                      
Per Tengborg
Senior rådgivare 

+46 706-38 58 04
per.tengborg@befoonline.org                                                 


William_Bjureland.jpg
William Bjureland
Projektledare

+46 72-702 42 44  
info@befoonline.org


Eva_web_sv_v.jpg    

Eva Friedman
Kanslichef                  

+46 70-515 22 13
eva.friedman@befoonline.org


Svenska Bergteknikföreningen:

Per_Vedin_B_-_kopia.jpg                                

Per Vedin
Ordförande                                            

+46 70-799 64 69
per.vedin@trafikverket.se  


Anna_Henriksson_SV.jpg

Anna Henriksson
Kansliansvarig

Tel: 070-554 94 04

anna.henriksson@svbergteknik.se

info@svbergteknik.se