Rapportering av avslutade projekt

BeFo_rapporter.JPG

Avslutade forskningsprojekt redovisas i en rapport samt en  "kortversion"  som projektutföraren skriver. BeFo trycker rapporten i begränsad upplaga  och publicerar den även på hemsidan (PDF). 

Ladda ner instruktioner här:
- om skrivande av BeFo-rapport 
- mall för BeFo rapport på svenska
- template for a BeFo report in English
- presentation av en kortversion av din rapporten/
short version of your report

Är rapporten skriven efter en avlagd lic. eller doktorsexamen – kontakta BeFo för instruktioner.

________________________________________________________________________________________

Publicerade BeFo rapporter är tillgänglig för alla att ladda ner utan kostnad. 
Se "
BeFo publikationer". 

Rapportering av avslutade projekt kan ibland ske i form av ett seminarium eller en workshop. I BeFos beställning till projektutföraren framgår hur projektet ska slutrapporteras.