Rapportering

BeFo_rapporter.JPG

Avslutade forskningsprojekt redovisas i en vetenskaplig rapport 

Avslutade forskningsprojekt redovisas i en vetenskaplig och formellt sakgranskad rapport som skrivs av forskningsgruppen. BeFos referensgrupp skall sakgranska och därtill kvalitetssäkrar BeFo rapporten.

Dessutom skall en  visuell "kortversion"  levereras samt utföraren skall genomföra ett seminarium.

BeFo trycker rapporten i sin rapportserie och publicerar den på BeFos hemsida, där rapporten (PDF) är öppet tillgänglig och fri för nedladdning.

Instruktioner för hur en BeFo rapport skall skrivas finns tillgängliga här. Vidare finns det en mall för så väl en rapport skriven på svenska som på engelska. Därtill finns en mall för den visuella kortversionen som skall tas fram. BeFo använder sig av en Powerpoint presentation för kortversionen. 

Är rapporten skriven efter och baserad på en avlagd examen, så som licentiat eller doktorsexamen rekommenderar BeFo att utföraren tar en dialog med BeFo om hur underlag kan optimeras.

________________________________________________________________________________________

Publicerade BeFo rapporter är öppet tillgänglig för alla att ladda ner utan kostnad. 
Se "
BeFo publikationer".