Välkommen till bergbyggnadssverige!


Stiftelsen Bergteknisk Forskning

  • BeFo främjar och driver forskning, utveckling och innovation inom området bergteknik. Forskningen bedrivs i bred samverkan med ett trettiotal huvudmannaorganisationer.

Svenska Bergteknikföreningen

  • Svenska Bergteknikföreningen är en ideell sammanslutning av företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustningar för branschen. Medlemmarna utgör en väsentlig del av svenskt näringsliv.

Sweden Underground

BeFo and the Swedish Rock Engineering Association invite you to learn more about the most challenging and innovative Swedish underground projects, and general aspects of underground construction.