Utlysningar

Forskning_id_Pixabay.jpg

BeFos forskningsprogram ligger till grund 

  • Ansökningar som skall relatera till BeFos forskningsprogram 2021-2025 inlämnas skriftligt, när som helst, och behandlas av Forskningsrådet med beslut av styrelsen vid tre tillfällen under året. Huvudmannaskap i BeFo är inget krav för att få söka projektmedel men ett sådant premieras.

  • Utlysningsperioder:

1 januari -- 30 mars

1 april -- 30 augusti

1 september -- 30 december