Idéförslag

Projektansökningar - Idéförslag - ctl00_cph1_pageImg

Du kan skicka in ett idéförslag till BeFo

Medel till forsknings- och utvecklingsprojekt eller till relevanta förstudier kan sökas. Det är även möjligt att be BeFo pröva en projektidé i syfte att bedöma om en framtida projektansökan är relevant.

Idéförslagen inlämnas skriftligt, när som helst, och behandlas av Forskningsrådet och styrelsen vid tre tillfällen under året. Huvudmannaskap i BeFo är inget krav för att få söka projektmedel men ett sådant premieras.

Hur behandlas projektidéer:

BeFo bereder de inkomna projektidéerna vartefter forskningsrådet och styrelsen ger sina synpunkter på idén. Därefter kan projektidéställaren välja att bearbeta projektidén till en projektansökan för inlämnande enligt nedan.

BeFos hela beredningstid av en projektidé kan förväntas ta 4–7 månader beroende på när en idé inlämnas.

Instruktioner

Ladda ner ett vid tidpunkten aktuellt projektidéformulär (aktuellt formulär). Använd INTE ett gammalt formulär då det kan leda till att projektidén inte kommer att beredas.