Idéförslag

Du kan skicka ett idéförslag till BeFo. Ett idéförslag är ett förberedande steg till projekansökan.

Hur behandlas idéförslag?

Ett idéförslag till ett projekt kan skickas till alla utlysningarna under året. Forskningsrådet diskuterar och kommenterar projektidén och förslagsställaren kan därefter bearbeta idéförslaget till ett projektförslag.

Skicka in ett idéförslag genom att fylla i ansökningsformuläret (samma formulär som till projekansökan) och fyll i enligt instruktionerna.

Hur söka medel inom ordinarie utlysningar