Huvudmän i BeFo

BeFos huvudmän är intressenter i bergbranschen, företag och organisationer som är verksamma i bergbranschen kan antas av Styrelsen som huvud­män i stiftelsen och ingår då även som ledamöter i Forskningsrådet.

Erbjudande om huvudmannaskap


Kontakta BeFo angående huvudmannaskap genom att skicka e-post med din ansökan till info@befoonline.org

Med din ansökan meger du att BeFo behandlar dina uppgifter i enlighet med  personuppgiftspolicyn som avser huvudmannaskap.

 *Uppsägning av huvudmannaskapet ska ske skriftligt, senast tre månader innan årets slut.