Huvudmän i BeFo

BeFos huvudmän är intressenter i bergbranschen, företag och organisationer som är verksamma i bergbranschen kan antas av Styrelsen som huvud­män i stiftelsen och ingår då även som ledamöter i Forskningsrådet.

Erbjudande om huvudmannaskap


Kontakta BeFo angående huvudmannaskap.

Genom att fylla i detta formulär tillåter du BeFo att behandla dina uppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy för huvudmannaskap.

 

Företag/Organisation

 

Namn på kontaktperson
  

E-postadress
  

Telefon
  

     

 

 *Uppsägning av huvudmannaskapet ska ske skriftligt, senast tre månader innan årets slut.