Uppförandekod

Uppforandekod_Pixabay.png

Uppförandekoden för Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo) klargör hur stiftelsen med anställda, huvudmän och de som tar emot forskningsmedel från BeFo ska agera och vilket ansvar vi har gentemot medfinansiärer, kollegor, branschen och samhället i stort.