Integritetspolicy - GDPR

EUs dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna för enskilda personer, bland annat ställs krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur personuppgifter hanteras.

Dina rättigheter är bl. a.:

  • Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi lagrar, anledningen till att vi gör det och hur länge de sparas.
  • Registrerade har rätt att begära registerutdrag och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.
  • Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas. 

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

I BeFos integritetspolicy kan du läsa hur BeFo behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Bergteknisk Forskning, organisationsnummer: 802017-3145.

Undrar du något är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns på hemsidan eller skicka e-post till info@befoonline.org