2012 Konferens och seminarier

BeFo – SGI  Seminarium om metodutveckling för berguttag och tunneldrivning.

1 februari 2012

Presentationerna

________________________________________________________________________________________________

EUROCK 2012 
Rock engineering and technology for sustainable underground construction, ISRM international symposium
28-30 maj 2012, Stockholm
Läs om Eurock 2012 

Proceedings kan beställas här