2014 Utbildning & Höstseminarium

Kompetensutveckling inom injektering

27-28 augusti 2014, KTH, Stockholm

Injektering är ett arbetsmoment inom undermarksbyggande där en stor kunskapsökning erhållits de senaste 20 till 30 åren genom bl a ett antal forskningsprojekt, fältstudier och erfarenheter från ett flertal projekt. Huvudsyftet med kursen är att ge deltagarna djupare förståelse rörande vad som händer med injekteringsmedlet under en injektering.

BeFo i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola genomförde utbildningen för andra gången 27-28 augusti 2014 på KTH i Stockholm . Ett tjugetal deltagare deltog i utbildning. Kompetensutvecklingen riktar sig till yrkesarbetare som utfört injekteringar under några år samt blivande yrkesarbetare och deras förmän. Beställare och beställarrepresentanter kan också ha nytta av att utbildningen. Fler utbildningstillfällen kommer att anordnas i framtiden.

Program

__________________________________________________________________________________________

Seminarium om bergschakt och ventilationsstigar

Höstseminarium för Svenska Bergmekanikgruppen
4 november 2014

Program