2011 Seminarier

Bergbultars egenskaper och beständighet

konsultgruppsmöte på BeFo,4 oktober 2011 

Program
________________________________________________________________

Geofysiska förundersökningsmetoder - kostnad och nytta. Seminarium & Workshops

Medverkande: Berit Ensted-Danielsen, Electromagnetic Geoservices, Norway  
Torleif Dahlin, Peter Jonsson, Peter Ulriksen – avd. för Teknisk Geologi, Lunds tekniska högskola

Presentationerna från dagen och workshopövningar

________________________________________________________________________________________________

Förbättrad kostnadsstyrning för undermarksprojekt.             
Seminarium & Workshops 

Medverkande: Peter Lundman, Trafikverket, Stora Projekt 
Karl-Olof Nylén, Byrå Idun AB (www.idun.se)
Jan Malmtorp, JLM Tunnelkonsult

Presentationerna från dagen och workshopsövningar