2016 Höstseminarium

CityB-bangården TBlå krysset rulltrappsschakt byggledare Björn Qrunell och Fransois Willame 120417

Bergmekaniska utmaningar under 10 år i samband med bygget av Citybanan - 

Svenska Bergmekanikgruppens årliga Höstseminarium