Rapport från 1991 års TBM-symposium

Konferens / Conference
År / Year
1992
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Ur en polismans synvinkel lär det ju finnas två sorters medborgare: fällda
och ännu ej fällda brottslingar. Det är väl lite grand så med TBM också:
vi har dom som är frälsta och dom som ännu ej är frälsta. Några får man
dessutom säkerligen doppa rätt många gånger i dopvattnet innan de bekänner sig till den rätta läran. Något som kanske får någon eftertänksam person att tveka, kan vara ett visst råbarkat, glatt skryt som förekommer bland TBM tillverkarna och användarna. Själv känner jag inte till någon TBM eller TBM tunnel som inte varit störst, starkast eller snabbast på något sätt. Uppfinningsrikedomen är dessutom stor när det gäller att hitta just detta något. Jag lovar ingen bättring i detta avseende på många år ännu, eftersom TBM tekniken är ung och omogen och det är kanske också många av oss som jobbar med den. Men, och det är temat för detta föredrag, under tystnad och nästan i smyg, utan att vi riktigt har förstått det själva, har längden TBM tunnlar och storleken på dem växt till mycket imponerande tal.

« Tillbaka