Publikationer Svenska Bergteknikföreningen / Publications Swedish Rock Engineering Association

© Svenska Bergteknikföreningen och författare / Swedish Rock Engineering Association and authors. 

Publikationsdatabasen innehåller alla artiklar som föredragits på Bergdagarna och BK-dagen från och med 1989, samt artiklar från 10th NGS - Nordic Grouting Symposium 2023
Artiklarna är tillgängliga för fri nedladdning men får inte spridas, kopieras eller publiceras. 
Citering: Författare, titel, Svenska Bergteknikföreningen, konferens, årtal

_____________________________________________________________________________________________________________________________

The database contains all articles with articles presented at Bergdagarna and BK-dagen from 1989 onwards, as well as articles from 10th NGS - Nordic Grouting Symposium 2023.
The articles are available for free download but may not be distributed, copied or published. 
Cite as: Author, title, Swedish Rock Engineering Association, conference, year

SpråkLanguage FörfattareAuthor TitelTitle KategoriConference UtgivningsårYear
EN Knut F. Garshol Challenges of Grouting for groundwater control in Hard Rock Tunneling Nordic Grouting Symposium 2023
SE Ida Tjerngren, David Wladis, Jiri T Englén, Mikael Svartsjaern, Christian Andersson Höök Samverkan och aktiv design som framgångsfaktorer i undermarksbyggande – exempel från djupt bergförvar på Boliden Rönnskär Bergteknikdagen 2023
EN Marcin Swieca*, Robert Penczek*, Tomasz Najder, Jan Najder**, Lars-Olof Larsson**, Krzysztof Cieszkowski* Pressure drop along the delivery line for rock grouting with polyurethane resins (PUR) – a practical approach Nordic Grouting Symposium 2023
EN Håkan Stille Transformation of grouting from black magic to art of engineering Nordic Grouting Symposium 2023
EN Knut F. Garshol Challenges of Grouting for groundwater control in Hard Rock Tunneling Nordic Grouting Symposium 2023
EN Helen Andersson Sealing the zone between soil and rock to stop water and quick clay Nordic Grouting Symposium 2023
EN Helen Andersson Sealing under artesian circumstances to stop water causing collapse Nordic Grouting Symposium 2023
EN Marlène Villeneuve, Christoph Klaproth, Patrick Gabriel, Frank Könemann, Robert Wenighofer, Michael Ouschan, Christian Thienert Potentials and limitations of using artificial intelligence to predict grouting parameters – Results of a case study in a tunnel project in Scandinavia Nordic Grouting Symposium 2023
EN Christian Haugen Svendsen, Helene Strømsvik Real-time analysis during pre-excavation rock mass grouting -methods and benefits Nordic Grouting Symposium 2023
EN NGS 2023 VERIFYING THE QUALITY AND PERFORMANCE OF GROUT USING SENSOR TECHNOLOGY Nordic Grouting Symposium 2023
EN Håkan Stille, Thomas Dalmalm, Björn Stille Classification of rock masses for adjustments of the grouting procedure Nordic Grouting Symposium 2023
EN Joel Adams Grout-free Expandable Standpipes for Preexcavation Grouting Nordic Grouting Symposium 2023
EN Johan Funehag, Wilhelm Åberg Shear modulus as a new parameter to characterize grout Nordic Grouting Symposium 2023
EN Mashuqur Rahman, Henrik Ittner, Yasmeen Alali, Roaa Al Omari Evaluation of grouting design considering favourable and unfavourable geological conditions Nordic Grouting Symposium 2023
EN Peter Ulriksen Dynamic grouting - Water hammer Nordic Grouting Symposium 2023
EN Peter Ulriksen Dynamic grouting - Feedback resonance Nordic Grouting Symposium 2023
EN Christian Butron, Nhung Le, Sofia Løseth, Johan Thörn, Sara Kvartsberg, Magnus Zetterlund Adjustment of a grouting design during the production phase. Examples from the West Link-project Nordic Grouting Symposium 2023
EN Florian Özkoral, Florian Rathenböck, Florian Weber, Philipp Maroschek Data-driven control of compensation grouting measures Nordic Grouting Symposium 2023
EN Erik Sjöli, Johan Funehag Optimizing the fan layout with respect to the grouting boreholes and identified geological structures Nordic Grouting Symposium 2023
EN Liangchao Zou, Johan Funehag, Fredrik Johansson, Suihan Zhang On the use of pressure relief holes in remedial grouting of rock foundations under existing dams Nordic Grouting Symposium 2023
EN Ulf Håkansson, Vladimir Cvetkovic, Liangchao Zou Theoretical analysis of rock grouting with varying injection pressure Nordic Grouting Symposium 2023
EN


Pressure losses along the delivery lines during rock grouting using polyurethane resins (PUR) Nordic Grouting Symposium 2023
EN Fernando Vara Pregrouting from a TBM. The Follo Line EPC TBM project (Oslo, Norway) Nordic Grouting Symposium 2023
EN Sewerin Sabew, Dr. Thorsten Kratz, Helmut Wannenmacher, Manuel Entfellner, Hansjürg Baumann Technological Insights into Hybrid Grouting Nordic Grouting Symposium 2023
EN Sebastian Almfeldt, Edward Runslätt, Johan Thörn, Sara Kvartsberg Pre-investigation data in grouting design: recommendations regarding fracture transmissivity distributions Nordic Grouting Symposium 2023
EN Mats Holmberg, Mikael Creütz The Anneberg-Skanstull high voltage cable tunnel, Stockholm, Sweden Nordic Grouting Symposium 2023
SE Per Svedensten, Thomas Geidby, Jan Bida, Kristina Vikström, Linus Nyqvist, P-O Andersson, Finn Ouchterlony Fragmenteringsförsök vid NCC:s täkt i långåsen, effekten av höjd specifik laddning eller elektronik upptändning Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Paul Evins STRATEGIER FÖR UTVÄRDERING AV SULFIDBERG Bergteknikdagen 2023
SE Ravi Kappel, Cuong Chi Nguyen TEKNIKSKIFTE INOM BEHANDLING AV PROCESSVATTEN FRÅN TUNNELBYGGEN GER EN UPPSÄTTNING MÄTBARA FÖRDELAR Bergteknikdagen 2023
EN Jenny Greberg, Jenni Hooli, Adrianus “Adrian” Halim BATTERY ELECTRIC VEHICLES (BEVs) IN UNDERGROUND MINES – THE SIMS AND NEXGEN SIMS PROJECTS Bergteknikdagen 2023
SE Jenny Alsén ETT NEDSLAG I VERKLIGHETEN – HÅLLBARHETSARBETET I EN AV NYA TUNNELBANANS ENTREPRENADER, STATION NACKA Bergteknikdagen 2023
EN Anja Hagerud, Stephan Söderberg DALBY – THE FUTURE OF ZINKGRUVAN Bergteknikdagen 2023
EN Tristan H. Jones PLANING FUTURE MINING IN LKAB’S MINES Bergteknikdagen 2023
SE Johan Bradley, Sara Åström AKTIVITETSBASERADE KOSTNADER I GRUVAN Bergteknikdagen 2023
SE Håkan Stille, Johan Spross GEOTEKNISKA BEDÖMNINGSGRUNDER (GBR): ETT VERKTYG FÖR TYDLIGARE RISKDELNING I KONTRAKT Bergteknikdagen 2023
SE Mathias Jern VIBRATIONSPROGNOSTISERING SOM VERKTYG VID PROJEKTERING OCH UPPHANDLING Bergteknikdagen 2023
SE Mikael Nordlander TESTING AND EVALUATION OF EZSHOT ELECTRONIC DETONATOR AROUND LOCAL DRIFTS CONTOURS AT MALMBERGET MINE Bergteknikdagen 2023
SE Shivani Bhasker, Luigi Bonora, Hanna Nahlin TUNNELBANA TILL ARENASTADEN -PASSAGE MED LÅG BERGTÄCKNING VID STATION SÖDRA HAGALUND Bergteknikdagen 2023
SE Ida Tjerngren, David Wladis, Jiri T Englén, Mikael Svartsjaern, Christian Andersson Höök Samverkan och aktiv design som framgångsfaktorer i undermarksbyggande – exempel från djupt bergförvar på Boliden Rönnskär Bergteknikdagen 2023
SE Marcus Svanberg, Federico Scolari, Robert Penczek, Kelvis Pérez Hidalgo, Anton Bergman, Patrik Hansson, Peder Hallén, Edwin Fjellner HOLLOW BAR OCH FLYTANDE RESIN – HUR SVÅRT KAN DET VARA? Bergmekanikdagen 2023
SE Michal Grynienko, Matthias Wimmer, Thomas Wettainen, Tobias Ladinig UTVECKLING AV BRYTNINGSMETODEN "RAISE CAVING" I LKAB:s GRUVOR Bergmekanikdagen 2023
EN David Saiang, Tristan H. Jones FROM DAMAGE MAPPING TO DAMAGE PREDICTION IN VARIABLE GEOLOGIES AND ROCK STRESSES Bergmekanikdagen 2023
SE Jimmy Töyrä, Erik Swedberg, Mirjana Boskovic, Gurmeet Shekhar, Theofanis Rentzelos, Joel Andersson, Mikael Svartsjaern Alternativ för fortsatt brytning i Kiirunavaara gruva Bergmekanikdagen 2023
SE Nhung Le, Jonas Ivarsson, Märit Berglind Eriksson VÄSTLÄNKEN – PASSAGE MED LÅG BERGTÄCKNING UNDER BROSTÖD OCH E6 Bergmekanikdagen 2023
SE Sofie Eskilander TUNNELBANEUTBYGGNADEN SÖDERMALM – GEOLOGENS PERSPEKTIV OCH ERFARENHETER FRÅN BYGGSKEDET Bergmekanikdagen 2023
EN Falmagne ROCK ENGINEERING IN 21ST CENTURY – A MINING PRACTITIONER’S PERSPECTIVE Bergmekanikdagen 2023
SE Shahin Shirzadegan, Christer Andersson, Catrin Edelbro PROCESS FRÅN FÖRUNDERSÖKNING TILL UTFÖRT BERGARBETE I EPISYENIT Bergmekanikdagen 2023
SE Jekaterina Jonsson, Johanna Nilsson, Ulf Brising GRÄNSSNITT MELLAN JORD OCH BERG SÄKRAS MED AUTO-GENERERAD MODELL Bergmekanikdagen 2023
SE Nhung Le, Sofia Løseth, Magnus Zetterlund, Johan Thörn EFTERINJEKTERING – GÖR DET EGENTLIGEN NÅGON NYTTA? ERFARENHETER FRÅN DELPROJEKT KORSVÄGEN, VÄSTLÄNKEN Bergmekanikdagen 2023
SE Richard Lindholm, Jekaterina Jonsson TYPINJEKTERINGSKONCEPT ’SÖDERMALM’ Bergmekanikdagen 2023
EN Eivind Grøv, Helene Strømsvik OPTIMIZATION OF PROCEDURES FOR ROCK MASS GROUTING IN TUNNELLING Bergmekanikdagen 2023
SE Camilla Spångberg, Patrik Ericsson DE FÖRSTA STEGEN MOT AUTOMATION FÖR UNDERJORDSOPERATIONER Bergteknikdagen 2022
SE Gabriel Edefors, Joosef Leppänen, Peter Folkow, Morgan Johansson SKADEVERKAN MOT BYGGNAD AV MARKVIBRATIONER FRÅN SPRÄNGNING Bergteknikdagen 2022
EN Jose Pinedo, Johan Kempe CASE STUDY: BLASTING SIMULATION IN AN UNDERGROUND MINE Bergteknikdagen 2022
SE Kai Saarikivi NYGAMMAL METOD FÖR DRÄNLÄGGNING I DRILL & BLAST BERGTUNNLAR Bergteknikdagen 2022
SE Peter Lundin, Anton Jansson, Johan E. Carlson ULTRALJUDSMETOD FÖR MÄTNING AV BELASTNING PÅ BERGBULTAR Bergmekanikdagen 2022
SE Björn Stille, Sara Suikki, Ivan Edeblom, Mattias Sjölander, Ulf Lindfors BERGMEKANISKA 3D-ANALYSER FÖR LUFTUTBYTESSTATIONER MED SCHAKT I FÖRBIFARTEN, LOVÖN Bergmekanikdagen 2022
SE Gunilla Franzén, Johan Spross, Beatrice Lindström, Catrin Edelbro IMPLEMENTERING AV 2:A GENERATIONENS EUROKOD INOM BERGBYGGANDE Bergmekanikdagen 2022
SE Thomas Dalmalm, Mathilda Nyzell, Felix Makowsky EPISYENIT - ERFARENHETER FRÅN E4 FÖRBIFART STOCKHOLM Bergmekanikdagen 2022
EN Louis Kingdom PROCESS AND VISUALISATION OF MWD DATA DURING HARD ROCK TUNNELLING Bergmekanikdagen 2022
SE Olof Friberg, Mats Svensson KOMPLETT MODELL FÖR BERÄKNING AV BERGÖVERYTA MED TILLHÖRANDE OSÄKERHETER Bergmekanikdagen 2022
EN Ulf Håkansson, John Shamu TOWARDS DIGITAL MONITORING OF CEMENT GROUT RHEOLOGY WITH ULTRASOUND Bergmekanikdagen 2022
SE Christian Andersson Höök, Nhung Le, Lisa Hernqvist KONTROLLHÅL I TÄTAD ZON (TZ) OCH INNANFÖR TUNNELKONTUR (ITK) Bergmekanikdagen 2022
EN Matic Jazbar, Johannes Waldhart, Jonas Weil, Karl Grossauer REPRESENTATION OF GEOLOGICAL / GEOTECHNICAL DATA AND DESIGN OF EXCAVATION AND SUPPORT FOR UNDERGROUND STRUCTURES IN THE CONTEXT OF BUILDING INFORMATION MODELLING Bergmekanikdagen 2022
EN Karin Bäppler UTMANINGAR FÖR GRIPPER TBM DRIVNINGEN AV TULFES-PFONS UNDERSÖKNINGSTUNNELN BRENNER BASE TUNNEL Bergteknikdagen 2022
SE Agne Rustan Nya rön för beräkning av förutsättning vid olika håldiametrar Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Ossi Päiväläinen Mekaniserad kabelbultning - funktioner Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Pekka Lappalainen Mekaniserad kabelbultning Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Torsten Johnson Stigar borrade med produktionsborrningsaggregat Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Göran Kullman Rod Adding System. Flera applikationsmöjligheter. Enstångsskarvning Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Kennet Persson Hantering av problem förorsakade av smällberg vid drivning av transportnivå i LKAB:s gruva i Malmberget Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Curt Wichmann, Rolf Sahlstedt Tankegångar kring småmalmsbrytning Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Karl-Åke Johansson Hydraulisk uppfodring av berg Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Göran Bäcktorp Operativ planering och ledning av produktion i Kirunagruvan Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Mats Olsson, Bengt Niklasson, Per-Arne Lindqvist Gruvteknikens dagsläge i Australien - Intryck från en resa i november 1988 Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Gunnar Nord Engelska kanaltunneln - Teknisk redovisning samt lägesrapport Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Nils Brødsjø Vinstra Kraftanlegg, TBM-boring som alternativ til konvensjonell drift - driftresultater och erfaringer Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Tomas Hultheimer Losshållning och förstärkning av 14 km tilloppstunnel i Andernas bergskedja - Peru - med TBM och konventionell drift Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Leif Tollerup Fullborrning under Stockholms city - Projekt Saltsjötunneln Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Kurt Hellgren Undervattensprängning av tunnelintag vid Vargöns kraftstation Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Mikael Brunnsäter, Lars Jönsson, Valter Didriksson Tätningsproblem vid drivning av dykartunneln vid Hylte Kraftverk Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Conny Sjöberg, Ole Hammar Sprängteknik i storstadsmiljö Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Håkan Westerlund Var rädda om undermarken- Handla rationellt Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Marvin Aarvoll, Jan E. Løvholt, Jan K.G. Rohde Bergrom for lagring av miljøfarlig industriavfall Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Raimo Vuolio Serena; Fritidsland, byggt av berg och i berg Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Armas Kämppi, Pekka Holopainen, Usko Anttikkoski Det underjordiska Helsingfors Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Svend L. Larsen Trafikktunneler i Oslo Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE P H Ulstad E-18 i tunnel under Oslo sentrum Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Per-Olov Karlsson Naturgas i Sverige - Framtida transport och lagring Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Gösta Windolf Kollager i Värtan. Konvertering av oljelager under jord - från idé till färdig anläggning Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Tommy Hedman Kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige - Förvaring under jord Bergteknik (BK-Dagen) 1989
SE Ragnar Carlson Tunnelsprängning igår - idag - imorgon Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Björn Engsbråten Rocmec 2000 och Emulet - två nya produkter från Nitro Nobel Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Michael Mattsson Hårdmetallverktyg för TBM Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Hans Sjöberg Automatisk transport och tömning av en lastmaskin med hjälp av optisk styrning Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Andrzej Zablocki, Gonzalo Castillo Punta del Cobre - svenskmekaniserad gruva i Chile Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Magnus Björkman, Donald Jonson Vibrationer vid närsprängning - ny svensk standard Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Torbjörn Jonsson Sikfors kraftverk - bergtekniska problem vid grundläggning och tunneldrivning Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Bernt-Ove Henriksson Plåtförstärkning av schakt i Garpenbergsgruvan Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Fredrik Holmgren Bandtunnel i Aitik Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Fredrik Holmgren Nuoljatunneln Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Bjarne Liljestrand Tunneldrivningsmetoder för Helsingfors centralreningsverk Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Egil Tveide Undersjøisk tunnel til Flekkerøy, Kristiansand Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Peter Balmér Deponering av slam i bergrum Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Leif T. Andressen Bergrum for Norges Riksarkiv - Riksarkivet, Kringsjå, Oslo Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Håkan Westerlund Kraftledningstunnlar Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Karl-O Sicking Tunnelprojekt i Banverkets planering Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Pekka Särkkä Naturgaslagring i Finland Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Pekka Särkkä, Ulrika Hamberger Gasolterminaler i Karlshamn och Sundsvall Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Göran Manell Konvertering av bergrum från nafta till propan Bergteknik (BK-Dagen) 1990
SE Trond Kaasa Kapacitetsborrning för speciella tunnelarbeten i Skandinavien Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Kurt Strömbäck COPROD - En borrstålsnyhet Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Gunnar Persson Tracer- en ny metod för detonationsindikering Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Rolf Mattsson Tätning och förstärkning av berg med FLEX-MIX metoden Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Carl-Eric Nilsson, Per-Olov Andersson Ventilationsstyrning och energiåtervinning under jord Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Bengt Toolanen Integrerat tunnelborrningssystem för Klippens kraftstation Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Bo Forsman Automatisering av gruvmaskiner Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Tord Branteryd Frontlastares driftsäkerhet eller underhållsutveckling i praktiken Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE David Widerberg Driftsäkerhet- En angelägenhet för hela företaget Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Tomas From Summering av resultat från Gruvteknik 2000 Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Mats Keisu, Bengt Niklasson Sofiaprojektet - sammanfattning av genomförande och resultat Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Hans Janzon, Michael Mattsson, Leif Tollerup, Bård Sandberg, Federico Scolari, Sverker Hartwig Rapport från 1991 års TBM-symposium Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Jan-Olov Nilsson Framtida produktionssystem - KUJ 2000 Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Peter Jonsson, Nils-Erik Bruce Skarpnäcksbanan - Tätnings- och förstärkningsarbeten Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Leif Ohlsson, Håkan Axelsson, Gunnar Harrysson Rapporter från tre byggavsnitt Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Miguel Guirao Grödingebanan - Banverkets största pågående nybyggnadsprojekt Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE L Gustafsson Mot toppen med raketfart i norska fjällvärlden Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Vidar Aarvold Utsprengning av olympisk ishall i berg Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Ragnar Carlson Kemano Completion Project - Utbyggnad av befintligt vattenkraftverk i British Colombia, Canada Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Gösta Fernström EG, Sverige och anläggningsindustrin Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Börje Bergman Moderna bergtäkter Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Sven Arvidsson SGU och SGUs produkter Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Kjell Andersson Bergbyggande i Sundsvall Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Per Olof Sahlström Nu kommer trafiktunnlarna! Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Mats Alestam BKs utredning om den berg- och geovetenskapliga utbildningen Bergteknik (BK-Dagen) 1992
SE Ingemar Marklund Wassara - den vattendrivna ITH-hammaren som nu är redo för världsmarknaden Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Sören Liljekvist Pallborrning, val av borrstålsutrustning Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Pär Hansson Injektering i Hallandsåsen - utvalda tester Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Bo Karlsson, Sune Källström "Projekt Regnbågen", Sundsvall Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Lars Jönsson Äspölaboratoriet - erfarenheter från samordning av tunnelbygge med bergundersökningar Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Birger Nilsson, Bengt Toolanen Uppföljning av TBM-borrning i Klippen samt utblick mot Hallandsåsen Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Göran Manell Utsprängning av bergrum under Kungliga Biblioteket i Stockholm Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Roger Holmberg Från lunta till högprecisionssprängkapslar Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Henry Sandström "Varför spränga sönder bra berg?" Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Jan Stattin Svåra vattenförhållanden i vägtunnel på Island Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Bengt Ivner Uri-projektet i Himalaya Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Sivert Ringholt Korea, Framtida marknad inom konsulting och entreprenadverksamhet Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Mati Sallert Eurometaux Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Donald Jonson Nya vibrationsnomer i samband med trafik- och byggverksamhet Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Ulf Ritzler Konsekvenser av EG:s maskindirektiv Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Ivar Paljak Standard ISO 9000, Certifiering av kvalitetssystem och Europa-samarbetet med erkännande av certifikat Bergteknik (BK-Dagen) 1994
SE Niklas Laurell IT inom vibrationsmätning Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Ingvar Bergqvist, Mats Olsson Skonsam sprängning - oönskad sprickbildning Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Sören Liljekvist Stiftborrkronor med ballistiska stift - fälterfarenheter Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Konstantin Spinos, Carl Johan Söderberg Erfarenheter av datoriserade rikt- och positioneringssystem på tunnelriggar Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Pasi Aarnio, Ronald Ericsson Förbättrad tunneldrivningskvalitet genom noggrannare borrning Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Kai Palmqvist, Åke Eriksson Tätning av Lundbytunneln i Göteborg Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Gunnar Nord Ytnära tunnlar i Köpenhamnskalksten Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Mats Olsson, Stig Fjellborg Grovhål i centrum Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Martin Forhaug, Leif Tollerup Lägesrapport om Arlanda-banan Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Fredrik Hjelmborn, Mats Holmberg, Magnus Gafvelin, Bengt Niklasson Schaktsänkning i Hong Kong Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Johan Stagnebo Raise Boring på nya marknader Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Torsten Nylund, Bernt Larsson Tar emulsionssprängämnena död på anfo? Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Sten Sjödahl Hur har erfarenheterna påverkat förfrågningsunderlaget för fortsatt arbete i Hallandsåsen? Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Alf Johansson, Ulf Langefors Sverige inför 2000-talet Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Daniel Morfeldt, Lars Persson Användning av berggrundsgeologisk information i aktuella projekt Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Gösta Rundqvist Aktuella standardiseringsprojekt och frågeställningar beträffande markvibrationer och luftstötvåg Bergteknik (BK-Dagen) 1996
SE Per Mared, Henrik Ivarsson, Robert Sturk Tunneldrivning genom södra randzonen i Hallandsås Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Roger Holmberg Miljöaspekter vid användning av tändmedel och sprängämnen Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Ingvar Östling, Åke Forsgärde Sufflé-sprängning med COPROD® - Systemet vid Björkdalsgruvan Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Joakim Karlsson, Bengt Ludvig Injektering av tunnlar, ett alternativ till vatten- och frostisolering Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Lars Mickelsson DPS - Dual Precussion System. Ett säkert sätt att borra i fyllnadsmassor och kvartära formationer Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Sten-Åke Pettersson Injekteringens allt större betydelse vid tunneldrivning, metodutveckling Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Per Gustafsson, Martin Lindfors Sandvik Coromant Formel 1 - Ny ort- och tunneldrivningsutrustning Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Per O Schilling Urrá I - Multipurpose Project, Colombia Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Johan Brantmark, Jan Johansson, Lars Olsson, Per Tengborg Systemanalys för Hvalfjørdurtunneln Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Stig Eriksson Hvalfjørdur tunnel projekt Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Lars Hultkvist Ballastindustrin. Jämförelse brytning och krossning av berg med naturgrus - tillgång, efterfrågan Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Lena Reidarman Går det att dämpa en luftstötsvåg? Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Ragnar Carlson Utredningar och kvalitetskrav - konsekvenser för byggtid och kostnader Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Carl Johan Söderberg, Stig Eriksson Summering av Lundbytunneln Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Robert Rönqvist, Örjan Sjöström Arlandabanan. Erfarenheter av teknisk granskning av ett BTO-projekt Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Martin Forhaug Arlandaprojektet - lägesrapport Bergteknik (BK-Dagen) 1997
SE Gunnar Nord 2:nd Tomei highway 500 km ny trefilig motorväg mellan Tokyo och Osaka Bergteknik (BK-Dagen) 1998
EN Simon Emsley, Leif Stenberg, Olle Olsson Skadad respektive störd zon vid tunneldrivning med olika teknik, slutsatser från ZEDEX-projektet Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Frank Nilsen Lærdalstunnelen - verdens lengste vegtunnel Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Ingemar Marklund Slitborrningstest med Wassara Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Magnus Wikström MAP - Robotisering av gruvbrytning i INCO:s gruvor i Kanada Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Hans Hamrin, Robert Almqvist Robotisering av produktionsborrning vid LKAB:s gruvor Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Jan-Olov Nilsson Framtida Produktionssystem (FPS) Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Gösta Rundqvist Tunneldrivning med klenhål, en nygammal metod Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Sören Liljekvist Stiftborrkronan - en 30-åring under ständig utveckling Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Michael Mattsson, Göran Strand Schaktborrning i Sydafrika Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Martin Brantberger, Håkan Bredenberg, Bertil Sparrman Teknisk utveckling av injekteringsutrustning vid Hallandsåsprojektet Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Robert Sturk, Johan Lindskog, Henrik Ivarsson Drivningsteknik genom södra randzonen, Hallandsåsprojektet Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Lars Söderberg CLAB Etapp 2 - en utmaning för kontrollerat bergbyggande Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Göran Manell ARLANDA - tätning - förstärkning - logistik - beständighet Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Michael Hermansson Kompetensutveckling inom bergbranschen Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Pär Olsson, Bengt Niklasson, Anna Rosenlind Miljöaspekter vid undermarksbygganden Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE P O Sahlström Efter Dennis - konsekvenser för branschen Bergteknik (BK-Dagen) 1998
SE Örjan Wolff, Eva Widing, Thomas Wallrot, Peder Thorsager, Konstantin Spinos, Per Salomonson, Lars Rosengren, Peter Lundman, Ulrika Hamberg, Rickard Dahlström, Martin Bergström, Per Andersson Undermarksbyggande i samförstånd Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Arne Renström Aitik införande av MineStar Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Nils-Erik Bruce, Michael Myhré Vajersågning, en miljövänlig schaktmetod i berg Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Jan Åkerman ICUTROC - "Jag skär berg". Nytt koncept för kontinuerlig fräsning av hårt berg Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Per-Arne Lindqvist Lokala och internationella utbildningsprojekt stärker bergutbildningen i Sverige? Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Sture Forshällen, Johan Brantmark, Camilla Allvin Kylt bergrumslager för propengas i Lysekil Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Per-Åke Hjälmbacken, Göran Manell, Bo Karlsson Erfarenheter vid tunneldrivning genom frysta avsnitt i Södra Länkens bergtunnlar, Stockholm Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Arve Fauske Praktiske erfaringer og muligheter med SSE strengladningssystem Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Rickard Forsén, Ulf Nyberg Luftstötvågor som ett miljöproblem Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Rolf Elsrud, Michael Andersson Nytt system för navigering och borrplansgenerering i Garpenberg Norra Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Andreas Malmberg Mekaniserad borrning av öppningsstigar med slitsmetoden Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Mårthen Egenklöw Mekanisk borrning av öppningsstigar - raiseboring Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Johannes Lidström, Hans Andersson TBM drift vid Yuncan Hydropower Projekt, Peru Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Alf Stenqvist Magnum SR, en produktfamilj av borrsystem för tunneldrivning och bergförstärkning Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Olle Karlsson SDR - Self Drilling Rockbolts - Borrande injektionsbultar Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE C Magnus Evertsson Sprängningens påverkan på krossresultatet Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Ingvar Bergqvist, Mats Olsson Fragmentering i bergtäkter Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Robert Sturk Channel Tunnel Rail Link - ett gigantiskt anläggningsprojekt Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Svein E Kristiansen Undersjøisk tunnel, Færøyene Bergteknik (BK-Dagen) 2002
SE Gunnar Carlsson ROC D7C - Den första ovanjordsborrvagnen med RCS styrsystem för ökad produktivitet och precision Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Anders Von Post T35 utrustning förbättrar resultatet vid försiktig sprängning Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Anders Forsgren Natura 2000 - skyddade områden Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Bo I. Karlsson, Kenneth Nordstrand 1000 årsarbeten inom tunneldrivning i Botniabanan åren 2003 och 2006 Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Gösta Rundqvist Miljöbalken och miljödomstolar i praktiken Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Bjarne Liljestrand Upplägg för drivning av Åsatunneln Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Göran Ajling Trollhättetunneln - ett viktigt kommunikationsstråk i västra Sverige Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Sten-Åke Pettersson, Staffan Hjertström Ny kunskap vid dispergering av mikrocement Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Pentti Kallio, Rolf E Ström Bränsleceller - ny energikälla för gruvfordon Bergteknik (BK-Dagen) 2003
EN David M. Sharrocks, Robert Sturk Channel Tunnel Rail Link - Project Update Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Daniel Morfeldt Utbyggnad av Jeddah's avloppssystem med sköldtunnelteknik Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Olle Karlsson Frontstabilisering med hjälp av självborrande ankare i Montegiglio tunneln, Italien Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Mats Holmberg, Stig Eriksson Projekt Mitholz, Schweiz - Ny teknik för tunneldrivning Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Lenny Gustavsson, Nils-Erik Bruce, Kennerth Röshoff Användning av 3-D lasermätningsteknik för skanning, kartering mm vid tunnelbyggande Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Åke Eriksson Götaleden - Pågående tunnelbygge i centrala Göteborg Bergteknik (BK-Dagen) 2003
SE Paavo Kolari, Anders Von Post Säkrare farleder till Nordens största hamn Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Bjørn Kielland E39 - ett BOT projekt i Norge Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Esa Lindeman Kemi Finland, underjordiskt gruvprojekt vid AvestaPolarit Chorme Oy Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Pär Lindahl, Fredrik Kangas, Carl-Erik Emmoth Produktionscentral Råvaruberedning, PCRB Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Anders Ward Stockholm Vatten bygger ny va-tunnel i Kista Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Bengt Niklasson, Sven-Erik Johansson, Nils Outters, Anders Fredriksson, Mikael Creütz Nya möjligheter att övervaka och styra sprängningar i vibrationskänsliga miljöer Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Per-Gunnar Andersen, Bjørn Petterson, Bjørn Finden, Jan Elvøy, Håkon Bjor, Thorvald Wetlesen Automatisk lading av emulsjonssprengstoff i tunnel Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Gunnar Nord Resultat från överbergsmätningar vid tunneldrivning med moderna borraggregat Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Johan Brantmark Anläggningsjobb i Hong Kong Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Sara Rindeskog, Gunnar Lejon, Bo I. Karlsson Botniabanan, ett järnvägsprojekt som förbättrar kommunikationer och transporter i Norrland Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Henrik Grind, Lars Granlund, Ingvar Bergqvist, Mats Olsson, Ulf Nyberg, Finn Ouchterlony Vart tar sprängämnesenergin i sprängsalvor vägen? Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Nils Steen, Sunniva Haugen Produktionsstyrning i en modern igensättningsgruva Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Hans Perlid, Niclas Nilsson Nytt system för differentierad laddning med gasad bulkemulsion Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Sven-Erik Johansson, Per-Olov Karlsson Norrortsleden - en tvärförbindelse mellan E4 och E18 - en sprängteknisk utmaning Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Bjarne Liljestrand, Curt Wichmann Passage av vattenförande zoner i Frösunda kraftledningstunnel - prognos och utfall Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Kjell-Arne Fredin Bergschakten vid Södra Länken, Etapp SL 23, Nynäsvägen Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Dan Wedberg, Anders Nyström Ökade krav kräver nytänkande Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Per Murén MinBas - ett utvecklingsprogram för industrimineral, bergmaterial och natursten Bergteknik (BK-Dagen) 2004
SE Göran Bäckblom Information om det nybildade Rock Tech Centre med översikt av aktuella projekt Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Kalle Frölander Ådalsbanan, 15 km nya järnvägstunnlar Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Peter Moser, Finn Ouchterlony Likheter och skillnader hos styckefallet från sprängning i modellskala och fullskala Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Pertti Koivunen, Bengt-Olof Tjell Från berg till ballast. Den nya generationen simuleringsverktyg från Sandvik Mining and Construction Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Bengt Niklasson, Björn Stille, Fredrik Andersson En spännande bergschakt - nära till akuten. Kvarteret Skytteparken i Stockholm Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Tommy Ellison Erfarenheter av injektering med Silikasol, Törnskogstunneln Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Jean Lindroos Hålnavigering med GPS teknik Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Hans Pilebro, Robert Sturk, Björn Stille Drivning av pilot tunnel genom MBZ Halladsås Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Ulf Nyberg, Finn Ouchterlony, Daniel Johansson Modellförsök med sprängning mot rasmassor - inverkan på styckefall och svällning Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Mathias Jern Sprängskador? Geologins inverkan på sprängningsresultatet Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Bjørn R. Morseth, Arve Fauske Sprengning av gjennomslag fra utsiden av Kjølevannstunnel. Fjernstyrt boring og lading på 82 meters havdyp Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Jyrki Salmi, Mikael Ramström, Patrik Ericsson Erfarenheter av kabelbultning med "Cabletec LC" i Kemigruvan i Finland Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Hans Torstensson, Tommy Henricson, Jessica Öhr Hellman Stora bergrum för rening av dag- och bräddvatten i Årsta och Årstadalstunnlarna - ett miljöprojekt Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Anders Von Post Nytt effektivt klenhålskoncept för borrning och sprängning i tätbebyggt område Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Håkan Lundquist, Sven-Erik Johansson Norra Länken - tunnelsprängningar i vibrationskänslig miljö Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Håkan Lundquist, Johan Söderman Aktuella väggtunnelprojekt - Förbifart Stockholm och Norra Länken Bergteknik (BK-Dagen) 2007
SE Norbert Fügenschuh Sprutbetong/Sprutbetongbågar användningsområden Sverige/Övriga världen Bergteknik (BK-Dagen) 2008
SE Peter Ahlgren, Marcus Emt Kraftledningstunnel Skanstull-Solberga "Solbergaprojektet" Bergteknik (BK-Dagen) 2008
SE Per Svedensten Förbättra krossanläggningens prestanda genom att spränga rätt Bergteknik (BK-Dagen) 2008
SE Niclas Nilsson, Per-Ivar Marklund, Peter Bergman Skonsam sprängning i Aitik Bergteknik (BK-Dagen) 2008
SE Dieter Sand, Sten Lindberg, Göran Ajling, Monika Kontturi Liljeholmstorget, ett berggarage i samverkansform mellan Citycon, Forsen och NCC Bergteknik (BK-Dagen) 2008
SE Morgan Kanflod, Mikael Ramström, Jonas Södergren Ny automatiserad stånghanteringsutrustning hos entreprenörer i Sverige (Arbetsmiljökrav) Bergteknik (BK-Dagen) 2008
SE Håkan Schunnesson, Erling Nordlund, Jenny Svanberg Dagens Bergutbildning vid Luleå tekniska universitet Bergteknik (BK-Dagen) 2008
SE Lennart Krantz, Åke Bollö Utnyttjandet av laserscanner Bergteknik (BK-Dagen) 2008
SE Frank Abel, Per Schraml, Christopher Kolbjörnsen, Johan Brantmark, Örjan Berg, Peter Damgaard Citytunneln - Ett tunnelprojekt i Malmö Bergteknik (BK-Dagen) 2008
SE Karl Wikström LKABs expansion och Kiruna i framtiden Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Anders Nyström Erfarenheter av Sandvik Alpha Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Mattias Göransson Bergkvalitetskartan - den tillämpade berggrundskartan Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Stig Eriksson, Björn Stille, Robert Sturk Möllebackzonen - ett kallt mottagande Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Andreas Berggren, Peter Bergman Optimerad fragmentering i Aitik Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Bengt Niklasson, Ulf Nyberg, Mats Olsson, Rolf Christiansson Studier av sprängskador i Äspö-laboratoriet Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Finn Ouchterlony Hur ser styckefallet efter sprängning ut? Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Tomas Franzén FUD-projekt med bäring på praktiken Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Gunnar Nord Arbetsmiljön vid berguttag under jord - en tillbakablick över 50 år Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Thomas M. Edvardsen Databoring - Hva hendte? Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Lennart Westman Banverkets projekt Ådalsbanan - En av de största infrastruktursatsningarna i modern tid Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Magnus Hallberg Processvattenrening i tunnelprojekt Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Sverker Hartwig Vad har vi rätt att förvänta oss av morgondagens last- och transportfordon under jord Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Sven-Erik Johansson, Donald Jonson, Magnus Björkman, Bengt Niklasson Riskanalys för sprängningsarbeten - ett viktigt dokument för projektering och genomförande Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Per-Olov Karlsson Tunnelbyggande i Norrortsleden Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Sven Landelius FIA - Med fokus på förändring Bergteknik (BK-Dagen) 2005
SE Martin Forhaug, Lars Bjerin Norra Länken i Stockholm - jordtunnel vid Bellevue Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Svante Hagman, Per-Olov Karlsson Norrortsledens funktionsentreprenad - framtidens sätt att bygga och driva väg och tunnel? Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Aki Ruotsalainen, Thomas M. Edvardsen, Tuula Puhakka OptiMine™ - Simuleringsverktyg för optimering av resurserna i en gruva Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Thomas Johansson, Hans Engberg Nya huvudnivåer i LKAB's gruvor i Malmfälten Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Bo Nilsson, Karin Hernvall Miljöprövningen, ett nålsöga för tunnelprojekten Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Gunnar Nord, Janne Lehto YIT:s del av järnvägstunnel till Helsingfors nya hamnanläggning Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Hans Olav Storkås Sauda vattenkraftverk i Norge projektredovisning Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Hannu Tomperi, Teuvo Suominen Skanskas undermarksprojekt i Finland Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Lennart Gustavsson, Peter Andersson, Greg Potts, Ulf Nyberg, Mats Olsson, Finn Ouchterlony Fragmenteringsförsöken i Vändle och designkurvor för ändring av specifik laddning Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Sören Karlsson, Roberth Colliander, Sven-Erik Johansson Citybanan - Sprängteknisk utmaning Bergteknik (BK-Dagen) 2006
EN Darry Quayle Advanced vibration management™ - Using Orica's Monte Carlo Blast Vibration Model An Orica Blast Based Service (BBS) Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Lynn Belnap, Lars Hillberg Borrkronor med diamantbelagda hårdmetallstift - investering som betalar sig Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Lena Reidarman, Jessica Öhr Hellman Nya anvisningar för uttag av bergslänter Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Stig Eriksson Projekt Mitholz, Schweiz Summering av sprängnings- och betongarbeten Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Bjarne Liljestrand Nygårdstunneln, resurser och motivation Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Roland Netterlind Arbetsmiljö och produktivitet - motpoler eller möjligheter Bergteknik (BK-Dagen) 2006
SE Kenneth Nordstrand Lägesrapporter från stora projekt: Ådalsbanan Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Joakim Karlsson Från besiktning till renovering av Graversforstunnlarna, Norrköping Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Christopher Kolbjörnsen, Peter Damgaard, Gitte Myhre, Petter Holmqvist Citytunneln - Bergrum Triangeln i Malmö - logistik i fokus Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Hans Engberg KUJ 1365 - ny huvudnivå i LKAB Kiruna Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Kjell Windelhed, Beatrice Lindström Förbifart Stockholm - presentation av de omfattande geologiska och geofysiska undersökningar iför passagerunder Mälaren Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Rolf Elsrud, Mikael Ramström, Morgan Kanflod Erfarenheter från navigation och tunnelprofilmätningar i Skandinavien och Finland Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Johan Svärd, Finn Ouchterlony, Mats Olsson Från strängemulsion och elektroniksprängkapslar till skadezonstabell Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Gunnar Nyström Skivpallbrytning av Lappbergsmalmen Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Kristine Thorsen Betydningen av hulldiameter og ingeniørgeologiske parametre for boring av injeksjonshull ved jernbane-tunnel lysaker-Sandvika Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Åse Wallin, Henrik Laurell, Klas Eliasson, Per-Olov Karlsson Erfarenheter från byggande av två succé tunnlar utförda med olika entreprenadformer Bergteknik (BK-Dagen) 2009
EN Vegard Olsen Drilling of Straight Holes – Safety and Economy Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Norbert Fügenschuh Byggnation av spillvattentunneln Lerum - Partille Användning av gamla metoder under nya förutsättningar Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Christer Andersson, Rickard Karlzen Kvalitetsstyrning mot ständig förbättring Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Michael Andersson, Rolf Elsrud Borrigars integration med gruvors CAD- och Planeringssystem Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Johan Guthe, Malin Svendenius Produktionsanläggning för fjärrkyla i Hornsberg Bergteknik (BK-Dagen) 2009
SE Sven-Erik Johansson, Håkan Hjelm, Peter Jonsson, Lars Pehrsson Lägesrapport Citybanan - Information om entreprenadarbeten och omgivningskontroll Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Ulf Håkansson, Gösta Ericson Indien bygger bergrumsanläggningar för råolja med svensk hjälp Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Frida B Hesselgren, Per Eriksson Användning av elektroniska tändare i tunneldrift Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Roland Netterlind Upphandlings och kontrollprocessens betydelse för projektets säkerhet och kvalité Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Mathias Jern Provsprängningar och vibrationsprognostisering, AVM - projekt Nordkalks bergtäkt, Klinthagen, Gotland Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Fredrik Bengtsson, Lars Martinsson Tillämpning av MWD vid utformning av injektering Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Jörgen Crilén, Göran Strand, Pauli Vainionpää, Jukka Tamminen, Bengt Lönnerberg, Stig Pettersson Avancerad borrutrustning för KBS-3V deponeringshål Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Björnar Bendiksen SILA NARVIK, Verdens beste malmhavn bygges i fjell Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Elisabet Olsson, Anna Engström Klassning av bergskärningar med Rasriskrankningssystemet RRRS, erfarenheter och förväntningar Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Tapani Lyytinen, Kimmo Lehtola, Jukka-Pekka Salo, Mats Olsson, Rickard Karlzen, Rolf Christiansson Hur höga kvalitetskrav kan bergbyggarbranchen möta? Bergteknik (BK-Dagen) 2010
EN WANG Ge, WANG Jian, WU Shiyong Jinping Hydropower Project and its construction Bergteknik (BK-Dagen) 2010
EN Oscar Tryggvesson Automated underground loader Bergteknik (BK-Dagen) 2010
SE Frank Røising Nyutviklet Kombinasjonsbolt / Sikringsbolt for tunnelanlegg Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Peder Nensén Starten av Europas största järnmalmsprojekt Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Rolf Christiansson, Eva Widing Projekterings-strategi för Sveriges planerade kärnbränsleförvar Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Emelie Svensson Auktoriserad Bergsprängare - Projektet som revolutionerar bergsprängningsbranschen Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Carl Johan Söderberg, Per-Åke Hjälmbacken Södermalmstunneln - en utmaning Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Daniel Lillieroth, Henrik Johansson, Thomas Janson, Johan Funehag Underhållstätning i befintlig mediatunnel Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Lennart Vikberg, Erik Selin Raiseboring - hur resultatet av forskning och utveckling ökar prestanda och kapacitet Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Anders Östberg, Mathias Edhammer Järnvägstunnel Hede-Älvängen under byggnation med nydesignad fyrbomsrigg Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Karl Persson, Sofia Gröhn Stränga inläckagekrav är en risk i infrastrukturprojekt Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Rikard Dahlström Nytt djupvattenintag för O1 och O2 i Oskarshamn Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Peter Persson, Petri Vuorenpää Loader Automation - Proven Technology Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Sofia Edoff, Jan Udén Sveriges (Stockholms) häftigaste underjordsjobb 2010 Bergteknik (BK-Dagen) 2011
SE Curt Wichmann, Christer Olsson Stockholms Ström Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Bo Ekenbro Oförstörande kontroll av ingjutna bergbultar Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Rune Lindhjem, Mikael Berglund Styrd kärnborrning för geologiska undersökningar inför tunnelprojektering Förbifart Stockholm Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Cathrine Ewertson, Lars Boström, Peter Lund Rockdrain - fullskaleprov med LCC/LCA analys Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Johan Hedlin, Olof Bergström, Mathias Jern Projekt - Sprängningsinducerade vibrationer kontra mänsklig upplevelse Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Bengt Niklasson Produktionsplanering av tunnelprojekt i tidiga skeden, Projekt Förbifart Stockholm Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Ivar Sagefors, Ragnar Carlson Kärnkraftverk i Bergrum - en svensk exportvara Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Patrick Marelius, Anna Bastling Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor Kankbergsgruvan - Björkdalsgruvan Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Jan Uden, Ulrika Sandahl Genomslag mellan Norrströmstunneln och tunnelbanans Blå Linje sommaren 2011 Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Oskar Larsson HX900 Cast in Carbide Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Vincenzo Marino, Bjørn Furuli Projektering och uppförande av inklädnad och kulvertvägg vid Norra Länken 33 & 24 Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Olav Kvist Automation inom ovanjordsgruvor, erfarenheter från Atlas Copco Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Tomas From Översikt över gruvindustrin i Sverige Bergteknik (BK-Dagen) 2012
SE Johannes Glückert Söderströmstunneln, Citybanans sänktunnel i hjärtat av Stockholm Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Peter Persson, Riku Pulli A new era of mining efficiency Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Sven-Erik Johansson, Ola Andersson Tunneldrivning under Gustav Vasa Kyrka Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Jan Thorén Digitalt flöde från 3D-modell till borrigg ger kostnadseffektiv tunneldrivning Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Alf Stenqvist, Björn Samuelsson SECOROC PARD - ett system som lyfter produktiviteten i Rotationsborrning till nya nivåer Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Jonny Sjöberg, Ulf Nyberg, Nikolaos Petropoulos, Evgeny Novikov, Daniel Johansson Det är väl på tiden att vi minskar tiden, eller? - effekten av korta fördröjningar i Aitik Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Bengt Niklasson, Mats Olsson Tunneldrivning med pumpemulsion - erfarenheter av sprängämne, utrustning och laddningsarbete Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Sara Johansson, Hans Hassle, Thomas Jacobs Meteorum - Touch The Universe Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Maria Christiansson, Roberth Colliander, Lennart Wahlström Projekt i samverkan Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Kalle Persson Grundvattensänkning i projekt Citybanan Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Sven Folin Grundvattnet på norra Gotland - undersökningar, slutsatser och skyddsåtgärder inför etableringen av ett 170 ha stort kalkstensbrott Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Jenny Johansson, Björn Randén Stigbergsgaraget - VDC i samverkan med kunden Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Curt Wichmann, Mehdi Bagheri, Anja Olsson, Lars Bergkvist Ulvsundadepån - fördelar och konsekvenser med en wiresågad 22 meter hög vertikal slänt Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Urban Åkesson, Jessica Öhr Hellman, Björn Sandström Optimering av berguttag i bergslänter för att minimera kostnaderna för förstärkning och underhåll Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Per Vedin Trafikverkets krav och råd för tunnlar - i reglernas värld Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Thomas Sträng Tunnelbana till Nacka - lägesrapport från pågående förstudie Bergteknik (BK-Dagen) 2013
SE Mathias Jern Förstudie inför en ny Svensk Standard SS 460 48 66: Vibration och stöt - Riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Mikael Johansson, Hans Hargelius Går det att arbeta säkert i järnvägstunnel med trafik på intilliggande spår? Bergförstärkningsarbeten i Aspentunneln Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Kristian Nilsson, Joakim Karlsson Nytt arbets- och redovisningssätt för upprättande av Ingenjörsgeologisk prognos för projekt Västlänken Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Gunnar Eiterjord RV 13 Ryfast, world's longest subsea road tunnel combined with E 39 - Eiganes Tunnel Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Sara Johansson Reseberättelse - stipendiat Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Mattias Roslin, Nils Outters Luftutbytesstationer - från systemhandling till bygghandling Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Henrik Ittner, Magnus Felldin, Hans Hogård, Jörgen Crilén, Göran Ajling, Maria Christiansson, Rolf Christiansson, Robert Sturk Kvalitet som styrmedel vid bergschakt under jord Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Johan Jonsson, Rolf Elsrud Ständig förbättring i arbetsmiljö och informationsflödet för våra tunnelbyggare Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Henrik Öhrnell Offshoring av konsultuppdrag, den nya trenden Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Magnus Gunnarsson, Per Hogård Bergbygge under Värtanverket, en utmaning Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Jörgen Liljekvist, Peter Delbrant Mobil krossning under jord vid tunnelbyggandet av XRL High speed Railway - förbindelsen mellan Hong Kong Island to Mainland China Bergteknik (BK-Dagen) 2014
SE Evgeny Novikov, Håkan Schunnesson, Daniel Johansson, Ali Beyglou Justering av skjutriktningar och dess effekter i Aitikgruvan Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE Jesper Martinsson, Thomas Wettainen Uppskattning av framtida markvibrationsnivåer från gruvinducerad seismisk aktivitet i Malmberget Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE Ulf Nyberg, Bengt Niklasson, Mats Olsson Inspända laddningars påverkan på vibrationsnivån Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE L-O Dahlström, Cecilia Montelius Dubbelspårsutbyggnad Strängnäs-Härad Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE Stefan Sandberg, Louise Pehrsson Bergtekniska lösningar i Västlänken Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE Mikael Creütz, Thomas Janson, Magnus Zetterlund, Magnus Eriksson Enhetlig modell för projektering av berginjektering Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE Björn Stille Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Gullmarsplan, TNG Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE Christian Volger, Ola Andersson, Thomas Dahlgren Elektroniksprängkapseln gör skillnad Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE Olav Kvist Att mäta på maskiner och vad kan vi göra med informationen? Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE Roger Söjland, Noora Koittola, Sanna Mustonen, Mats Olsson EDZ in Investigation Niche ONK-TKU-3620 in ONKALO- the Finish final repository for the spent nuclear fuel Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE Roger Lärkmo, Lars Öderyd, Kristina Jonsson Utvärdering av Wassara-hammare W90 Bergteknik (BK-Dagen) 2016
SE Håkan EG Andersson Framtidens energilager för hållbara städer Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Björn Strokirk, Jan Johansson, Jonas Jonsson, Martin Malmsten Bättre samarbete sprängare - platschef - maskinförare för säkrare sprängning Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Thomas Lundmark, Ivar Sagefors, Ragnar Carlson Nedtransport av reaktortankar i vertikalt schakt till slutförvaring i bergrum Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Pernilla Lirell Från Hammare och Slägga till Automation Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Jon-André Nilsen, Johan Jonsson, Niklas Berggren, Malin Lestander Dynamisk tunneldrivning för bättre kvalitet på tunnelprofilen och minskad projekttid Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Johannes Välivaara Koncept för utsläppsfritt ortdrivningsaggregat för ökad produktivitet och minskade kostnader vid underjordsbrytning i djupa gruvor Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Erik Svedlund Elektrifiering - vägen mot en dieselfri underjordsmiljö Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Monika Andersson Turism + gruvindustri = sant Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Sjoerd Spijkerman Hur omöjliga sprängjobb blev möjliga vid Södersjukhuset, Stockholm Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Beatrice Lindström, Märit Berglind-Eriksson Passage av kritiska områden med tullgräns i Förbifart Stockholm Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Rebecca Karlsson, Mattias Widenbrant Sopsugsterminal i naftamarinerat berg med liten bergtäckning Bergteknik (BK-Dagen) 2017
SE Mats Olsson, Bernt Wernby, Henrik Ittner Sprängskadeförsök i Kistatunneln Bergteknik (BK-Dagen) 2017
EN Thomas Dalmalm, Lena Drugge, Kevin Stubberfield, Eric Odkrans INCREASED FOCUS ON CONCRETE SPRAYING - DIFFERENT OPERATOR CERTIFICATION SCHEMES AROUND THE WORLD Bergteknikdagen 2019
SE Linnéa Lindqvist, Linnéa Hedenberg-Muje, Beatrice Lindström, Kicki Man JURIDISKA ASPEKTER AV SKYDDSZONER RUNT TUNNELANLÄGGNINGAR Bergteknikdagen 2019
SE Peter Larsson, Kalle Mattson, Urban Åkesson, Thomas Månsson, Björn Sandström ULVESUND OCH UPPLÖSNINGEN PÅ ETT 115 ÅR GAMMALT SLÄNTSTABILITETSPROBLEM Bergteknikdagen 2019
SE Marie Eriksson, Per Köhler, Ulf Wallén, Stefan Johansson, Per Vedin NORRBOTNIABANAN – EN TUNNEL OCH BERGSKÄRNINGAR FÖR FRAMTIDENS JÄRNVÄG Bergteknikdagen 2019
EN Karin Bäppler 4 DOUBLE SHIELDED HARD ROCK TBMs IN USE FOR THE OSLO FOLLO LINE – PROJECT CHALLENGES AND TBM SOLUTIONS Bergteknikdagen 2019
EN Michael Rehbock, Thomas Jesel, Nedim Radončić FAIR COMPENSATION OF COST IN TBM TUNNELLING – A NOVEL MODEL BASED ON TBM DATA EVALUATION Bergteknikdagen 2019
EN Anders Johnsson, Peter Bray THE SEARCH TO FIND A BETTER SOLUTION FOR MECHANISED BOLTING IN DIFFICULT ROCK CONDITIONS Bergteknikdagen 2019
EN Johannes Hansson, Diana Baldeón IMPACT ON ENERGY CONSUMPTION AND AIR QUALITY CONTROL WITH VENTILATION ON DEMAND IN SERRA GRANDE MINE, BRAZIL Bergteknikdagen 2019
SE Axel Hellman, Emelie Ekberg Bergman, Filip Johansson DRÖNARBASERAD UNDERSÖKNING AV BERGSLÄNTER – ERFARENHETER OCH POTENTIAL I 3-DIMENSIONELL GEODATA Bergteknikdagen 2019
EN Tim Peco OWD® - OPTIMISATION WHILE DRILLING Bergteknikdagen 2019
SE Hans Wahlquist FRAMTIDENS GRUVA ÄR HÄR NU! Bergteknikdagen 2018
EN Priscilla P. Nelson UNDERGROUND CONSTRUCTION, GEOLOGY AND GEOTECHNICAL RISK Bergmekanikdagen 2019
SE Mattias Roslin, Jan Thorén, Thomas Dalmalm, Lars Martinsson TUNNELPRODUKTIONSDATA I CHAOS Bergmekanikdagen 2019
SE Almir Draganovic, Ulf Håkansson, Johan Funehag STANDARDISERING AV MÄTNINGEN AV INTRÄNGNINGSFÖRMÅGA AV CEMENTBRUK Bergmekanikdagen 2019
SE Ulf Håkansson, Almir Draganovic, Johan Funehag STANDARDISERAD MÄTNING FÖR CEMENTBASERADE INJEKTERINGSMEDELS REOLOGI Bergmekanikdagen 2019
SE Johan Spross, Håkan Stille, Arild Palmstrøm HUR SKA BERGBYGGANDE KUNNA INKLUDERAS I EUROKOD 7? Bergmekanikdagen 2019
SE Fredrik Perman, Linda Jonsson, Christer Andersson, Miriam Isaksson-Mettävainio, Jonny Sjöberg, Ulf Lindfors, Martin Brantberger BERGMEKANISKA ANALYSER FÖR STATIONSUTRYM-MEN FÖR NY TUNNELBANA AKALLA-BARKARBY Bergmekanikdagen 2019
SE Joachim Place, Gustav Westerlund, Joacim Olsson, Fanny Nordin, Per Nilsson GEOFYSIK FÖR BÄTTRE BERGMODELLER – BIDRAG TILL TUNNELBANEPROJEKTET I STOCKHOLM (TNG) Bergmekanikdagen 2019
EN Liangchao Zou, Ulf Håkansson, Vladimir Cvetkovic NON-NEWTONIAN GROUT FLOW IN A SINGLE ROUGH-WALLED ROCK FRACTURE Bergmekanikdagen 2019
SE Torleif Dahlin, Roger Wisén GEOFYSISK KARTLÄGGNING AV SEDIMENTDJUP OCH STRUKTURER I BERG UNDER VATTEN I STOCKHOLM Bergmekanikdagen 2019
EN John Shamu, Ulf Håkansson CEMENT GROUT RHEOLOGICAL FLOW CURVES: UNSTEADY FLOW AND IMPACTS ON GROUTING Bergmekanikdagen 2019
EN Jeoung Seok Yoon, Arno Zang, Ove Stephansson, Carl-Henrik Pettersson, Flavio Lanaro 3D-DISCRETE ELEMENTMODELLING OF FRACTURE SLIPINDUCED BY A FAULT DYNAMIC RUPTURE: APPLICATION TOSPENT FUEL REPOSITORY SAFETY ASSESSMENT Bergmekanikdagen 2019
EN D Woolmer, J Wallis, M Yumlu, P Saunders USING THE GROUNDPROBE GML LIDAR SCANNER TO MEASURE THE RESPONSE OF CEMENTED MINE FILL BARRICADES DURING BACKFILLING AT BHP OLYMPIC DAM MINE Bergmekanikdagen 2019
EN William. C. Joughin DEALING WITH UNCERTAINTY AND RISK IN ROCK ENGINEERING DESIGN Bergmekanikdagen 2018
EN Per-Erik Söder, Alexander Winkler, Paulina Bakunowicz MONITORING OF THE HAGA CHURCH Bergteknikdagen 2020
SE Anders Mejner ERFARENHETER FRÅN INSAMLING AV MÄT-, KARTERINGS- OCH PRODUKTIONSDATA I STORA TUNNELPROJEKT SAMT FÖRSLAG PÅ FRAMTID Bergteknikdagen 2020
SE Joel Ahlqvist, Johanna Holmsten NORVIK, HÖGA BERGSLÄNTER OCH 11 MILJONER TON BERGMASSOR ATT HANTERA Bergteknikdagen 2020
SE Yanting Chang, Håkan Sandstedt, Hallgrimur Indridason RENINGSVERK I BERG, OMBYGGNAD I HENRIKSDAL OCH NY ANLÄGGNING I SICKLA. KOMPLICERADE BERGPROJEKT I STOCKHOLM Bergteknikdagen 2020
EN Karin Bäppler CHALLENGES OF GRIPPER TBM APPLICATION FOR THE TULFES-PFONS EXPLORATORY TUNNEL AT THE BRENNER BASE TUNNEL Bergteknikdagen 2020
SE David Wladis, Urban Walter, Daniel Sandström, Ida Tjerngren UNIKT DJUPFÖRVAR VID BOLIDENS SMÄLTVERK Bergteknikdagen 2020
SE Magnus Svensson, Marcus Hautakoski, Tomas Karlberg NY SUGRÖRSAVSTÄNGNING I KRÅNGEDE KRAFTVERK Bergteknikdagen 2020
EN Rikard Mäki, Jonas Ranggård TROLLEY ELECTRIFICATION OF HAUL TRUCKS IN AITIK MINE Bergteknikdagen 2020
EN Markus Pötsch, Andreas Gaich BLAST OPTIMIZATION INCLUDING AUTOMATIC BOREHOLE PLACEMENT AND AUTOMATIC ROCK MASS CHARACTERIZATION Bergteknikdagen 2020
SE Mikko Simola, Andrius Rimsa 3D SKANNING OCH INSPEKTION AV VATTENFYLLDA TUNNLAR MED FJÄRRSTYRD UNDERVATTENSROBOT, ROV Bergteknikdagen 2020
EN Jian Zhou, Jeoung Seok Yoon, Arno Zang, Ove Stephansson HYDRAULIC FATIGUE IN ROCK FRACTURING Bergmekanikdagen 2020
SE Stefan Larsson, Johan Spross, Fredrik Johansson, William Bjureland DIMENSIONERING AV SPRUTBETONGFÖRSTÄRKNING FÖR LÖSA BLOCK MED SANNOLIKHETSBASERADE METODER Bergmekanikdagen 2020
SE Jonny Sjöberg, Daniel Sandström, Matt Pierce, Richard Brummer, Catrin Edelbro RAISEBORRNING I SVÅRA BERGFÖRHÅLLANDEN – LITTERATUR- OCH PRAKTIKFALLSSTUDIE Bergmekanikdagen 2020
SE Magnus Backe, Sunniva Haugen, Patrik Hansson, Anton Bergman, Daniel Sandström RAISEBORRNING I SVÅRA BERGFÖRHÅLLANDEN – PRAKTIKFALL FRÅN RENSTRÖMSGRUVAN Bergmekanikdagen 2020
SE Magnus Zetterlund, Hossein Khodaverdian LÄCKANDE BERGBULTHÅL, UTREDNING AV ORSAK OCH FRAMTAGNING AV ÅTGÄRDER FÖR ATT MINIMERA DESS FÖREKOMST Bergmekanikdagen 2020
SE Magnus Zetterlund, Lisa Hernqvist, Christian Butron VÄSTLÄNKENS INJEKTERING - FUKT, DROPP ELLER FLÖDE: HUR DET HAR GÅTT HITTILLS Bergmekanikdagen 2020
SE Stefan Larsson, Peter Ulriksen, Antranik Karamanoukian, Almir Draganovic DISPERGERING AV MIKROCEMENT-BASERAT BRUK MED ULTRALJUD OCH MED KONVENTIONELLA LABORATORIEBLANDARE Bergmekanikdagen 2020
SE Sebastian Almfeldt, Edward Runslätt, Sara Kvartsberg, Johan Thörn UTVÄRDERING AV BERÄKNINGSMETOD FÖR SPRICKINJEKTERNGSDESIGN Bergmekanikdagen 2020
SE Fredrik Johansson, Tobias Gasch, Johan Spross OBSERVATIONSMETODEN I ETT SANNOLIKHETS-BASERAT RAMVERK – UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER OBSERVATIONAL METHOD IN A RELIABILITY-BASED FRAMEWORK – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES Bergmekanikdagen 2020
SE Karola Mäkitaavola, Britt-Mari Stöckel, Jonny Sjöberg, Sebastian Hortberg, Mikael Svartsjaern UPPBLOCKNING, MARKDEFORMATIONER OCH INVERKAN AV STRUKTURER VID SKIVRASBRYTNING Bergmekanikdagen 2020
SE Christian Andersson Höök, David Wladis, Ida Tjerngren, Daniel Sandström, Jonny Sjöberg, Mikael Svartsjaern BERGMEKANISKA ANALYSER FÖR BOLIDENS DJUPFÖRVAR VID SMÄLTVERKET RÖNNSKÄR Bergmekanikdagen 2020
SE Olof Friberg, Mats Svensson GEOBIM FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION AV GEORELATERADE DATA OCH 3D-MODELLER I TUNNELPROJEKTERING Bergmekanikdagen 2020
EN S. SInha, G. Walton ADVANCES IN BONDED BLOCK MODELING Bergmekanikdagen 2020
SE Chang Ping Yi, Ping Zhang, Erling Nordlund, Shahin Shirzadegan NUMERICAL ANALYSIS OF THE LARGE SCALE DYNAMIC TESTS OF ROCK SUPPORT AT LKAB KIIRUNAVAARA MINE Bergmekanikdagen 2018
SE Jonny Sjöberg, SD McKinnon, Jessa Vatcher ATT LYSSNA TILL VAD BERGMASSAN SÄGER Bergmekanikdagen 2018
SE Hannington Mwagalanyi, Jansiri Ekaram Malmgren, Anton Bergman, Mats Larsson RADAR FÖR SLÄNTÖVERVAKNING Bergmekanikdagen 2018
SE Patricia Klara Boeg-Jensen, Kristina Jonsson FÖRSÖK MED HYDRAULISK SPRÄCKNING I LKABS GRUVOR I KIRUNA OCH MALMBERGET Bergmekanikdagen 2018
SE Karola Mäkitaavola, Mikael Svartsjaern PROGNOSVERKTYG FÖR INFRASTRUKTURSKADOR I KIIRUNAVAARAGRUVANS LIGGVÄGG Bergmekanikdagen 2018
EN S. Larsson, Fredrik Johansson, Almir Draganovic, A. N. Ghafar RECENT ADVANCES IN MEASUREMENT OF GROUT PENETRABILITY, IMPROVEMENT OF GROUT SPREAD, AND EVALUATION OF RTGC THEORY Bergmekanikdagen 2018
EN Vladimir Cvetkovic, Ulf Håkansson, Liangchao Zou MODELING OF ROCK GROUTING IN SATURATED VARIABLE APERTURE FRACTURES Bergmekanikdagen 2018
SE Thomas Janson, Johan Funehag EROSION AV INJEKTERINGSMEDEL- KAN DET VARA ETT PROBLEM? Bergmekanikdagen 2018
SE Lars-Olof Dahlström, Cecilia Montelius, Johanna Holmsten AKTIV DESIGN - FÖRSTÄRKNING OCH TÄTNING AV BERG - TPL HJULSTA FÖRBIFART STOCKHOLM Bergmekanikdagen 2018
EN Per Salomonson, Jan Vesely, Mattias Roslin PASSAGE UNDER LÖVSTAVÄGEN AT BYPASS STOCKHOLM – FROM DESIGN TO REALIZATION Bergmekanikdagen 2018
SE Jonny Sjöberg, Louise Jakobsson, Diego Lope Álvarez, Axel Bolin 3D-ANALYS AV STATION KORSVÄGEN – EFFEKT AV FÖRSTÄRKNING VID SVÅRA FÖRHÅLLANDEN Bergmekanikdagen 2018
SE Erik Stål, Beatrice Lindström, Per Vedin VERIFIERING AV LIVSLÄNGDEN FÖR BERGTUNNLAR Bergmekanikdagen 2018
EN Erling Nordlund, Ping Zhang, Anneliese Botelho EFFECTS OF PARALLEL FRACTURES NEAR A FREE SURFACE ON VELOCITY AMPLIFICATION OF S-WAVE Bergteknikdagen 2018
EN Jarko Salo RAISE BORED SLOT RAISES: A MODERN MINING TECHNIQUE Bergteknikdagen 2018
EN Gunnar Nord, Sverker Hartwig, Johnny Lyly EPIROC MOBILE MINER – HARD ROCK CUTTING IS NOW A REALITY Bergteknikdagen 2018
SE Mikael Forslund FRAMTIDA BORRSYSTEM – STYRD SKARVLÖS BORRNING UNDER JORD Bergteknikdagen 2018
SE Andreas Ehlis, Muaz Alzouby DEN NYA BUSSTERMINALEN I SLUSSEN: UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR Bergteknikdagen 2018
SE Erik Malmquist, Sophie Ahrengart, Mathias Jern SPRÄNGNING NÄRA ETT STÄLLVERK MED ETT LÅGT GRÄNSVÄRDE. PROVSPRÄNGNING, VIBRATIONS-PROGNOSTISERING OCH BERGSCHAKTNING Bergteknikdagen 2018
EN Robert Magnusson, Hannes Gamsjäger URBAN TUNNELING THROUGH GROUND DEPRESSIONS IN THE SCANDINAVIAN BEDROCK, WHICH ARE FILLED WITH GLACIAL DEPOSITS Bergteknikdagen 2018
SE Anna-Maria Edvardsson, Per-Erik Söder, Lillian Brunbäck, Bo Larsson, Magnus Eriksson VÄSTLÄNKEN GÅR IN I BYGGSKEDET MED UTMANANDE BERGTEKNIK Bergteknikdagen 2018
SE Mike Lovitt, Byron Wicks EN NY ERA AV INITIERINGSSYSTEM FÖR SPRÄNGNING REDUCERAR SÄKERHETSRISKER, KOSTNADER OCH MÖJLIGGÖR AUTOMATISERAD LADDNING Bergteknikdagen 2018
SE Karin Jirstrand, Pernilla Lirell BOLTOPT, ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN BOLIDEN OCH EPIROC Bergteknikdagen 2018
EN Lars Elertson USING A REAL TIME SIMULATOR IN A LARGE AND COMPLEX ROAD TUNNEL FOR TIME AND COST SAVINGS Bergteknikdagen 2018
SE Andreas Simoncic DIGITALISERING OCH AUTOMATION I GRUVINDUSTRIN, GER ÖKAD EFFEKTIVITET OCH SÄKERHET Bergteknikdagen 2018