Nuoljatunneln

Författare / Author
Företag / Affiliation
Konferens / Conference
År / Year
1990
Nyckelord / Keyword
Sammanfattning / Summary
SE
Detta föredrag beskriver anledning till och byggandet
av Nuoljatunneln, en ny järnvägstunnel genom Nuoljafjället
mellan Abisko och Björkliden i Abisko Nationalpark
11 mil Nordväst om Kiruna. Arbetena har utförts
av Vattenfall Byggproduktion t.o.m 881231. Denna enhet överfördes då till bolaget Kraftbyggarna Entreprenad AB som färdigställer projektet på uppdrag av Vattenfall. Beställare är Banverket.

« Tillbaka