Proceedings

Tidigare Bergmekanikdagars föredragskompendier (1973 - 2017)  finns på BeFos hemsida för fri nedladdning. Sök under menyfliken Publikationer  och rapportkategori "Bergmekanikdag".

Enstaka föredrag och 1973 - 2017 kan beställas