Dispergering av mikrocement-baserat bruk med ultraljud och med konventionella laboratorieblandare / Dispersion of micro cement based grout with ultra sound and conventional laboratory mixers

Rapportnummer
206
Författare
Almir Draganović, Antranik Karamanoukian, Peter Ulriksen, Stefan Larsson
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2020

FÖRORD

Bruk baserat på mikrocement används huvudsakligen för tätning av bergsprickor i undermarkskonstruktioner med höga tätningskrav. Detta bruk är känt som svårblandat jämfört med bruk baserat på vanlig Portlandcement. Denna forskning undersöker möjligheten att använda ultraljud för att förbättra blandning och dispergering av mikrocementbaserat injekteringsbruk och därmed förbättra brukets inträngningsförmåga och tätningseffektivitet.

Projektet har genomförts på KTH, Avdelningen för Jord- och bergmekanik. Arbetsgruppen bestod av Almir Draganović (KTH) som projektledare, Peter Ulriksen (LTH) och Stefan Larsson (KTH). Mastersstudenten Antranik Karamanoukian (KTH) medverkade också i projektet. Stort stöd har vi fått från

Referensgruppen som bestod av Tommy Ellison (Besab), Thomas Dalmalm och Linnea Muje (båda Trafikverket) och Per Tengborg (BeFo) har bistått projektet med råd och granskning.

Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo) och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har finansierat projektet. 

Stockholm, 2020

Per Tengborg

« Tillbaka