Beställ publikation

Priser för tryckata rapporter: 

- BeFo rapport: 400 kr (Exkl. moms 6% och porto) . Huvudmannarabatt: 50%

- Andra publikationer: priserna kan variera beroende på publikation.

Betalning:
- En faktura kommer att skickas till angiven faktureringsadress i beställningsfotmuläret. Kortbetalning är f.n. inte möjlig.


Fyll i formuläret nedan för din beställning:

Titel:
  

Rapportnummer:
  

Rapportkategori (frivilligt):

 

 

 

 

Beställarens namn*:
  

Beställarens e-postadress*:
  

Beställarens faktureringsadress*:
   

Fakturamärkning*:
  

Leveransadress (om annan än faktureringsadress, t ex. mailadress för beställning av digitala rapporter):
  

Övrigt: