Bli huvudman i BeFo

Företag och organisationer som är verksamma i bergbranschen kan antas av Styrelsen som huvud­män i stiftelsen och ingår då även som ledamöter i Forskningsrådet.

Erbjudande om huvudmannaskap


Vill du bli kontaktad angående huvudmannaskap i BeFo - 

fyll i nedanstående kontaktformulär:


 

Företag/Organisation

 

Namn på kontaktperson
  

E-postadress
  

Telefon
  

     

 

 *Uppsägning av huvudmannaskapet ska ske skriftligt, senast tre månader innan årets slut.