Stiftelsen Bergteknisk Forskning

BeFo är en projektledningsorganisation, som på huvudmännens uppdrag initierar, planerar och finansierar angelägna forskningsprojekt inom bergteknik och bergmekanik. BeFos forskning har bred förankring hos beställare, entreprenörer, konsulter, forskare och i samhället. Resultaten skall spridas till bredast möjliga praktisk nytta och tillämpning. Ett mål är att utveckla bergbyggandet och bygga mer och bättre berganläggningar över tid. 

Forskningen BeFo bedriver har är en viktig roll i den tekniska utvecklingen inom bergbranschen. BeFos organisation med 30 huvudmän från branschen skapar unika möjligheter till samarbete. Från  samfinansiering och stöd till svensk forskning till skapandet av mötesplatser och att vara en naturlig länk mellan branschens olika aktörer.