Forskningsråd

Forskningsrådets årliga studiebesök_LKAB Malmberget.JPG

I Forskningsrådet sitter 29 ordinarie ledamöter från huvudmannaföretagen. Rådet sammanträder 3 gånger under året och granskar inkomna projektansökningar som inkommer till BeFo under årets tre utlysningar. Huvudmän

AFRY
SGI
RISE
Epiroc
Pretec
Nitro Consult
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Forskningsråd - ctl00_f_golder-ny-logo-2018-png_listimg
WSP
SGU
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Forskningsråd - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Geosigma
LKAB
Trafikverket
TeliaSonera
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
Ramböll
NCC
LTU
KTH
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab