Kontakt

Gemensamt kansli för BeFo och Svenska Bergteknikföreningen:

Postadress: Box 55545, 102 04 Stockholm

Besöksadress:
 Sturegatan 11, Stockholm

Bankgiro BeFo: 5869-0132

______________________________________________________________________________________________

BeFo - Stiftelsen Bergteknisk Forskning:


Per_Tengborg.jpg                                                                      
Per Tengborg
Forskningsdirektör

+46 706-38 58 04
per.tengborg@befoonline.org                                                 


William_Bjureland.jpg
William Bjureland
Projektledare

+46 70-141 89 88 
william.bjureland@befoonline.org


Eva_2018.PNG   
Eva Friedman
Kanslichef                  

+46 70-515 22 13
eva.friedman@befoonline.org


Svenska Bergteknikföreningen:


Robert_Sturk_OK_1.jpg                                                     
Robert Sturk
Ordförande                                            

+46 10-448 44 96
robert.sturk@skanska.se 

 

TL.PNG
Therese Lindgren
Kanslichef

+46 70-554 94 04
therese.lindgren@svbergteknik.se