Kontakt

Gemensamt kansli för BeFo och Svenska Bergteknikföreningen:

Postadress: Box 55545, 102 04 Stockholm

Besöksadress:
 Sturegatan 11, Stockholm

Bankgiro BeFo: 5869-0132

______________________________________________________________________________________________

Per Tengborg
Forskningsdirektör, BeFo
+46 706-38 58 04
per.tengborg@befoonline.org 

Per_Tengborg.jpg


Eva Friedman
Kanslichef, BeFo
+46 70-515 22 13
eva.friedman@befoonline.org

Eva_2018.PNG


Ordförande
Svenska Bergteknikföreningen
0046 10-448 44 96 
robert.sturk@skanska.se

Robert_Sturk_OK_1.jpg


Therese Lindgren                                                          
Kanslichef
Svenska Bergteknikföreningen
0046 70-554 94 04
therese.lindgren@svbergteknik.se

TL.PNG