LKAB_Pressbild.PNG
Station_City_Foto BeFo.PNG
Garpenberg_Gruvan_Photo_Stefan_Berg.jpg

VÄLKOMMEN TILL BEFO 

STIFTELSEN BERGTEKNISK FORSKNING


  • Disputationer inom Bergmekanik

  Välkomna att delta i aktuella disputationer inom ämnet bergteknik och bergmekanik:

 • BeFos styrelse

  På Årsmötet 22 april valdes en ny styrelse. Vi hälsar de fyra nya ledamöterna välkomna. Styrelsen driver stiftelsens strategiska frågor och beslutar bl. a. om vilka forskningsprojekt som skall finan...

 • Verksamhetsberättelse

  BeFos Verksamhetberättelse 2019: " Bergbyggnads- och gruvbranschen står för allt mer utmanande mål som ställs från samhällets och företagens sida. Forskningen är en förutsättning för att kunna...

 • Projektansökningar till BeFo

  Sök medel senast 6 september 2020 till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik och bergmekanik. Ansökningarna ska relatera till BeFos forskningsprogram ...

Huvudmän

AFRY
SGI
RISE
Epiroc
Pretec
Nitro Consult
Svenska - Bergteknisk forskning - ctl00_f_golder-ny-logo-2018-png_listimg
WSP
SGU
Svenska - Bergteknisk forskning - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Geosigma
LKAB
Trafikverket
TeliaSonera
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
Ramböll
NCC
LTU
KTH
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab