Rapportering av projekt

Avslutade forskningsprojekt redovisas i en rapport samt en  "kortversion"  som projektutföraren skriver. BeFo trycker rapporten i begränsad upplaga  och publicerar den även på hemsidan. 

Ladda ner instruktioner här:
- skrivande av BeFo-rapport 
- sammanfattning i en kortversion 

Publicerade BeFo rapporter är tillgänglig för alla att ladda ner utan kostnad. 
Se "
BeFo publikationer". 


Rapportering av avslutade projekt kan ibland ske i form av ett seminarium eller en workshop. 
I BeFos beställning till projektutföraren framgår hur projektet ska rapporteras efter avslut.

IMG_1642.JPG