Om BeFos utlysningar, ansökningsformulär , villkor och slutrapportering

Rapport_193.PNG

Sök medel senast 6 september 2020 till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik och bergmekanik. 

Ansökningarna ska relatera till BeFos forskningsprogram för 2017-2020. 

Till senaste version av ansökningsformuläret/down load the application form

About BeFo application form 

Datum för inlämning av projektansökningar/ projektidéer:

2020-04-03

2020-09-06

2020-12-30 OBS: Utlysningen öppnar 25 nov 2020! Nytt forskningsprogram kommer att gälla för denna utlysning. Det nya forskningsprogrammet publiceras 25 november 2020.

 

Vad kan sökas?

Medel till att driva forskningsprojekt, utveckling och innovation inom området bergteknik kan söka...

Läs mer

Hur söka medel inom ordinarie utlysningar

BeFos forskningsprogram 2017 - 2020 ligger till grund för utlysningarna. I programmet...

Läs mer

Idéförslag

Du kan skicka ett idéförslag till BeFo. Ett idéförslag är ett förberedande steg till projekansökan

Läs mer

Villkor och regler

Till varje beviljat projekt följer en formell beställning, några av reglerna och villkoren som g...

Läs mer

Rapportering av projekt

Avslutade forskningsprojekt redovisas i en rapport samt en "kortversion" som projektutföraren sk...

Läs mer