Huvudmannaskap i BeFo

BeFos huvudmän är intressenter i bergbranschen och representerar en stor bredd. Bland huvudmännen återfinns beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer, gruvbolag och forskare med intresse att utveckla bergbranschen. BeFo är en del i ett kompetent och omfattande nätverk inom akademi, industri och bland anläggningsägare.

Huvudmän

AFRY
SGI
RISE
Epiroc
Pretec
Nitro Consult
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_golder-ny-logo-2018-png_listimg
WSP
SGU
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Geosigma
LKAB
Trafikverket
TeliaSonera
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
Ramböll
NCC
LTU
KTH
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab