Om huvudmannaskap i BeFo

BeFos huvudmän är intressenter i bergbranschen och representerar en stor bredd. Bland huvudmännen återfinns beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer, gruvbolag och forskare med intresse att utveckla bergbranschen. BeFo är en del i ett kompetent och omfattande nätverk inom akademi, industri och bland anläggningsägare.

Huvudmän

WSP
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_ri-se-cbi-jpg_listimg
SGU
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_tyrens-cmyk-black-small-png_listimg
Geosigma
Energiforsk
LKAB
Trafikverket
TeliaSonera
Swerea Kimab
Sweco
SLL
SKB
Skanska
Sika
SGI
Sandvik
Ramböll
Pöyry
Norconsult
Nitro Consult
NCC
LTU
KTH
Itasca
Golder Associates
GMA
Stiftelsen Bergteknisk Forskning - Om huvudmannaskap i BeFo - ctl00_f_gecon-jpg_listimg
EDZ Consulting
Chalmers
cementa
Lunds unv.
Bergab
Besab
Atlas Copco
ÅF