Ny huvudman i BeFo

BeFo välkomnar Theta Engineering Ab som ny huvudman i BeFo.
Som huvudman är företaget även representerade i BeFos Forskningsråd.