Internationella utskottet

world-map_gra.png
  • Internationella utskottet arbetar för att via hemsidan informera medlemmarna om kommande internationella konferenser.

  • Utskottet ska även verka för att Sverige är aktiva i de internationella organisationerna, ITA och EFEE, där Svenska bergteknikföringen är nationell representant.

Utskottet ska informera om aktiviteter i ISRM,  där Sverige, genom organisationen Svenska Bergmekanikgruppen, är medlem.

  • Utskottets mål på lång sikt är att planera för att Svenska Bergteknikföreningen kan anordna internationella konferenser i framtiden.