Kommittéerna

 

ITA-CUS (Committee on New Technologies), är öppen för alla som representerar organisationer eller institutioner som har ett intresse för undermarksanvändning. Medlemsansökan

ITA-CET (Committee on Education and Training), även kallad University Network, är öppen för alla organisationer och institutioner som har ett intresse och eller verkar inom undervisning och utbildning inom undermarksbyggande. Medlemsansökan

ITAtech* (Committee on New Technologies), kräver att företaget antingen blir ITA Supporter eller en ITA Prime Sponsor. Medlemsansökan

ITA-COSUF* (Committee on Operational Safety in Underground Facilities), verkar för ett världsomspännande utbyte av information och kunskap inom säkerhet för underjordiska anläggningar i drift. Medlemsansökan

*För att aktivt delta i kommitterna  ITAtech och ITA-COSUF så behöver företaget eller organisationen teckna ett särskild medlemskap med dessa kommittéer.