Bergmekanisk forskning vid Äspölaboratoriet – historiska framsteg och framtida utmaningar

För att ta del av seminariedokumentationen kontakta BeFo. 

Seminariet behandlade den forskning kring slutförvaring av använt kärnbränsle som utförts, och planeras att utföras vid Äspölaboratoriet. Föredrag hölls om utvecklingen av olika undersökningsmetoder, sprängteknisk forskning, injekteringsforskning, bergförstärkning, förståelse av bergmekaniska processer såsom spjälkning samt verifiering av slutförvarsteknik.

Höstseminariet som anordnats för medlemmarna i Svenska Bergmekanikgruppen/ISRM (International Society for Rock Mechanics) hölls den 29 november 2017 med SKB som värd och medarrangör. 

Del av programmet var ett studiebesök på Äspölaboratoriet på ca 500 m djup, där olika tekniska lösningar testas i full skala och i verklig miljö, i samarbete med svensk och internationell expertis. 

PROGRAMMET

Studiebesok_Aspo.jpg

Hostsemin_F_Johansson.jpg

Hostsemin_SKB_171129.jpg