Bli medlem

Bli ny medlem, förnya ditt medlemskap eller uppdatera dina uppgifter genom att fylla i formuläret för medlemsregistret.

Svenska Bergmekanikgruppen är det svenska nationalorganet för ISRM (Swedish National Group of ISRM). 

Föreningen innehar 149 medlemmar: 130  enskilda medlemmar och 19   stödjande företag och organisationer  (2016).

Årsavgift:

Medlemsavgiften är 300 kr för enskild medlem och 2 000 kr för stödjande företag (ej momspliktigt).

Se dina  Medlemsförmåner 

________________________________________________________________________________________________

Anmälningsformulär 2017

Uppdatering av personliga uppgifter / Nytt medlemskap:
- fyll i nedan:

(uppgifterna lämnas till ISRMs sekretariat för uppdatering av medlemsregistret)

Title
  

Date of birth (Y/M/D)
 

Given name
  

Family name
  

Gender
  
  

E-mail
 

Website
  

Tel.
  

Mobile
 

Company
  

Professional position
  

Address

Postal code
  

City
  

Membership:

  
 

Faktureringsadress
  

Fakturamärkning