Nya huvudmän i BeFo

BeFo välkomnar ny huvudman RISE Research Institutes of Sweden.

Tidigare i år har även Pre Cast Technology AB - Pretec och  Nitro Consult  ingått som nya huvudmän i stiftelsen.  

Som huvudman är företagen även representerade i BeFos Forskningsråd.