Ny huvudman i BeFo

BeFo välkomnar nya huvudmanen AFRY (tidigare ÅF Pöyry).
Som huvudman är företaget även representerade i BeFos Forskningsråd.