Webbinarium

Foto: Geometrik

Enhetlig modell för projektering av berginjektering - – BeFo Rapport nr 167
19 november kl.14.15 - 15.15

Se inpelningen av webbinariet här

Talare: Magnus Zetterlund (Norconsult), Thomas Jansson (Tyréns), Magnus Eriksson (Trafikverket)

Moderator och kontaktperson: Johan Spross (KTH) johan.spross@byv.kth.se