Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här
Logo  
2021-06-24
 
 

Utlysning_projans..jpg

 
 
 
Forskning för säkert, hållbart och ekonomiskt ledande byggande i berg
 
 
Projektmedel inom bergmekanik och bergteknik

Syftet med utlysningen är att forskare inom akademi och industri identifierar och beskriver en forskningsidé eller skickar in en fullständig projektansökan med redogörelse för metod och utförande, för att lösa en forskningsuppgift.

BeFo utlyser forskningsmedel tre gånger årligen för projekt med inriktning byggande och planering under mark. 
Forskningsområden i BeFos forskningsprogram är delvist överlappande. Inom samtliga områden kan förekomma projekt för mer grundläggande utveckling av förståelse och kunskap, liksom projekt som är direkt inriktade mot praktisk tillämpning.

För mer information och instruktioner läs här

Sista ansökningsdag är 9 september 2021.

 
 
Forskningsområden:

1. Undermarksplanering och gestaltning

2. Byggprocessen

3. Undersökning och karakterisering under planering, genomförande och drift

4. Dimensionering av bergförstärkning


 

5. Tätning samt vatten- och frostsäkring

6. Omgivningspåverkan med avseende på grundvatten, deformationer och vibrationer

7. Berguttag och gruvbrytning

8. Drift och Underhåll

9. Material – funktion och beständighet

 
Forskningsprogram 2021-2025

Forskningsprogrammet syftar till att främja ett säkert, hållbart och ekonomiskt ledande byggande i berg, som stärker såväl BeFos huvudmän, branschen och samhället i stort. Läs mer här

 
Injekteringsprogram 2012-2022

Programmet utgör BeFos satsning på utveckling av kunskap och teknik för berginjektering under åren 2012 – 2022. Läs mer här

 
Om du har svårt att läsa detta klicka här eller Vill du inte ha vårt nyhetsbrev, klicka här