Bergmekanikdagen 2016

Banner_anm_BM.PNG
  • Jubileumsprogrammet samlade 220 personer den 14 mars i Stockholm och bjöd på flera gästföreläsare, ett BeFo-Medley samt tekniska presentationer. En historisk tillbakablick samt framtidsspaning och visioner inom samhällsbyggnad, infrastruktur och gruvor gav ett varierat och intressant program.

På kvällen fortsatte jubileet på Historiska museet med fördrink & visning av Guldrummet med avslutande middag i barockhallen. 

Proceedings Bergmekanikdagen 2016 - sök i publikationdatabasen