Structural behaviour of shotcrete in hard rock tunnels / Sprutbetongens verkningssätt i tunnlar i hårt berg

Rapportnummer
210
Författare
Andreas Sjölander
Rapportkategori
BeFo-rapporter
Utgivningsår
2020


Excerpt from the preface

The research presented in this report is a summary of a Ph.D. project carried out at KTH Royal Institute of Technology and the Division of Concrete Structures by Andreas Sjölander. The focus of this project was to describe and explain how the variations in shotcrete thickness and bond strength affect the structural behaviour and capacity for a shotcrete lining. Especially, the influence of local variations in shotcrete thickness and bond strength has been studied in detail. For this purpose, a numerical framework capable of simulating bond failure, cracking of FRS and pull-out failure of grouted rock bolts have been developed. Moreover, in-situ data for shotcrete thickness and bond strength have been collected and analysed to characterize the variations in important shotcrete parameters.

Ur förordet

Forskningen har utförts som ett doktorandprojekt på KTH avdelningen för betongbyggnad av Andreas Sjölander. Fokusområdet för detta forskningsprojekt var att förklara och beskriva hur variationerna i sprutbetongens tjocklek och vidhäftning påverkar det strukturella beteendet och bärförmågan hos bergförstärkningen. Framförallt har lokala variationer i sprutbetongens tjocklek och vidhäftning studerats. För att genomföra detta har ett numeriskt ramverk utvecklats som kan simulera uppsprickning av fiberarmerad sprutbetong, vidhäftningsbrott och utdrag av ingjutna bergbultar. Dessutom har fältdata samlats in och analyserats för att karaktärisera fördelningen av viktiga sprutbetongegenskaper.

« Tillbaka