Hur söka medel inom ordinarie utlysningar

Forskning_id_Pixabay.jpg

BeFos forskningsprogram 2021-2025 ligger till grund för utlysningarna. 


1. Ladda hem senaste version av ansökningsformuläret härFölj stegen 1-4 nedan.
Skicka in din projektansökan senast 9 september 2021.

_______________________________________________________________________

2. Spara dokumentet på din dator och fyll i ansökan.

- Ansökans alla rubriker (1 – 13) ska fyllas i och utgör underlaget som BeFo tar ställning till, d v s de ska innehålla den nödvändiga information som behövs för bedömningen.

- Skriv texten direkt i de avsedda fälten. Text och figurer kan klistras in i formulärfälten genom att "klippa och klistra" från annan fil.

- Ansökningsformuläret kan fyllas i på engelska. 
The application form may be filled in English.

Rapportera om  du upptäck fel eller har stött på problem att lägga in text och bilder i formuläret, tack.

_______________________________________________________________________

3. Ladda upp din ansökan genom att välja filen från din dator. 

Ladda upp din ansökan här:

Fyll i dina kontaktuppgifter: 

Genom att fylla i detta formulär tillåter du BeFo att behandla dina uppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy för registrering av inkomna projektansökningar.

Sökandens namn och efternamn * 

  

Företag/Organisation *

  

E-postadress *

 


Bifoga ansökan (Alla filformat är tillåtna)

  

4..