Rock Grouting - Theories and applications

Rock Grouting - Theories and Applications är en gedigen sammanfattning av trettio års forskning- och utveckling inom injektering som huvudsakligen har genomförts i sverige. Håkan Stille, prof. emeritus på KTH är författare till boken. Boken är utgiven av BeFo i oktober 2015. 

Beställ boken här - Order the book (ISBN 978-91-637-7638-0)

E-bok (ISBN: 978-91-88257-46-8) kan köpas Online via återförsäljare / E-book (ISBN: 978-91-88257-46-8) may be purchased Online  through retail dealers:

R_G_omslag_anpassad.jpg