Disputationer

Doktorsexamen.PNG

Välkomna att delta i aktuella disputationer inom ämnet bergteknik och bergmekanik.

Licentiatseminarium:

”Quality aspects in direct shear testing of rock joints”

Respondent:
Jörgen Larsson, RISE, Material och Produktion / KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Byggvetenskap 

Diskussionsledare:
Prof. Leandro Alejano, Universitetet i Vigo

Huvudhandledare:
Doc. Fredrik Johansson, KTH Kungliga Tekniska Högskolan 

Biträdande handledare: 
Diego Mas Ivars, SKB Svensk Kärnbränslehantering 
Erland Johnson, RISE Research Institutes of Sweden

Datum & Tid: 9:e juni kl. 09.00

Plats: via Zoom : https://kth-se.zoom.us/j/67931162200

Avhandlingen kan laddas ner här