Disputationer

Doktorsexamen.PNG

Välkomna att delta i aktuella disputationer inom ämnet bergteknik och bergmekanik.

____________________________________________________________________________________

“Rock grouting design: Rheological aspects and radial flow visualizations with ultrasound”

Doktorand: John Shamu, byggvetenskap, Jord- och bergmekanik, KTH

Opponent: Professor Chadi El Mohtar, The University of Texas at Austin

Betygsnämnd: Biträdande Professor Johan Funehag LTU, Professor Eivind Grøv NTNU och Docent Outi Tammisola, KTH

Ordförande: Docent Fredrik Johansson, KTH.

Handledare: Dr. Ulf Håkansson Skanska, Dr. Liangchao Zou, KTH, Dr. Johan Wiklund Incipientus och Prof. Stefan Larsson, KTH

Finansiärer: Svenska byggbranschens utvecklingsfond SBUF och Stiftelsen bergteknisk forskning - BeFo.

Datum & tid: 2 december kl 15.00.

Adress: : Lindstedvägen 26, KTH, rum F3

Deltagande även via zoom:  https://kth-se.zoom.us/j/65013898349

Ladda ner avhandlingen här

________________________________________________________________________________________

"Probabilistic time estimation in tunnel projects"

Licentiand: Mohammad Mohammadi , Jord- och bergmekanik, KTH

Granskare: Adjunct Professor Lars-Olof Dahlström, Luleå tekniska universitet

Huvudhandledare: Docent Johan Spross, Jord- och bergmekanik; Docent Fredrik Johansson, Jord- och bergmekanik; Professor Larsson Stefan, Jord- och bergmekanik; Professor Anna Kadefors, Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Datum & tid: 26 november kl. 13.00

Adress: Brinellvägen 23, KTH, rum B2

Deltagande även via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/64445321895

Ladda ner avhandlingen här