Disputationer

Doktorsexamen.PNG

Välkomna att delta i aktuella disputationer inom ämnet bergteknik och bergmekanik:

"Drill Monitoring for Rock Mass Assessment in Tunnelling"

Ämnesområde: gruv- och berganläggningsteknik

Respondent: Jeroen van Eldert, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet

Opponent: Professor Björn Nilsen, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway

Handledare: Johan Funehag, Håkan Schunnesson, David Saiang, och Daniel Johansson

Datum & Tid: onsdag 21 oktober kl. 13.00

Plats: rum C305, C-huset  eller via Zoom https://ltu-se.zoom.us/j/64713089390 (länken kan delas)

Avhandlingen kan laddas ner här

_______________________________________________

"Structural behaviour of shotcrete in hard rock tunnels"

Ämnesområde: Infrastrukturteknik

Respondent: Andreas Sjölander, Byggvetenskap, Betongbyggnad.

Opponent: Professor Eivind GrøvNorwegian University of Science and Technology, 

Handledare: Professor Anders Ansell, Docent Richard Malm, Docent Fredrik Johansson

Datum & Tid: torsdag 4 juni kl. 10.00

Plats: via Zoom läs mer här 

Avhandlingen kan laddas ner här

_______________________________________________

"Reliability-based design of rock tunnel support"

Ämnesområde: Jord- och bergmekanik

Respondent: William Bjureland , Jord- och bergmekanik

Opponent: Professor Lars Rosén, Chalmers tekniska Högskola

Handledare: Docent Fredrik Johansson, Jord- och bergmekanik; Professor Stefan Larsson, Jord- och bergmekanik; Docent Johan Spross, Jord- och bergmekanik

Datum & Tid: torsdag 28 maj kl. 10.00

Plats: via Zoom läs mer här

Avhandlingen kan laddas ner här

_______________________________________________