Disputationer

Doktorsexamen.PNG

Välkomna att delta i aktuella disputationer inom ämnet bergteknik och bergmekanik.

____________________________________________________________________________________

“Peak Shear Strength of Rock Joints – Towards a Methodology for Prediction Based on Field Data"

Doktorand: Ríos Bayona, Francisco, Jord- och bergmekanik, KTH

Opponent: Dr. José Muralha, LNEC, Laboratória Nacional de Engenharia Civil

Handledare: Docent Fredrik Johansson, Jord- och bergmekanik; Adjungerad Professor Diego Mas Ivars, Jord- och bergmekanik; Professor Stefan Larsson, Jord- och bergmekanik.

Finansiärer: SKB, Energiforsk.

Datum & tid: 8 juni kl. 13.00.

Kontakta kansliet om du vill ta del av den inspelade disputationen.

Ladda ner avhandlingen här