Webbinarium om valvverkan

Hållare Konferenskalendarium - Webbinarium om valvverkan - ctl00_cph1_pageImg

Tunnlars stabilitet i blockigt hårt berg är i många fall beroende av att tryckta valv kan utbildas i bergmassan.

Fredrik Johansson från KTH presenterar ett arbete där en analytisk modell för dimensionering av bult- och sprutbetongförstärkning har utvecklats. Den analytiska modellen bygger på att kraftjämvikt för varje element längs tunnelranden säkerställs genom att beakta mothåll från sprutbetongen samt bultens bidrag till sprickans skjuvmotstånd. Genom att jämföra sprickans skjuvhållfasthet mot rådande skjuvspänningar kan valvets säkerhetsfaktor mot glidning beräknas. Modellen har verifierats med hjälp av tvådimensionella numeriska beräkningar med programmet UDEC.