Webbinarium om osäkerheter i geodata

Hållare Konferenskalendarium - Webbinarium om osäkerheter i geodata - ctl00_cph1_pageImg

Mats Svensson från Tyréns AB kommer att presentera arbetet och resultat från BeFo 407, ”Osäkerhetsmodeller för optimal geoteknisk resursanvändning i infrastrukturprojekt”. 

Klicka på länk ovan för att registrera dig och därefter få du en automatisk Teams inbjudan (troligen med avsändare SNMO).

Projektet har utvecklat två digitala verktyg som gör att vi i det dagliga geotekniska hantverket kan vara säkra på de aktuella osäkerheterna. Fokus i projektet har legat på en modell över bergöveryta och en annan avseende designparametern, odränerad skjuvhållfasthet. Verktygen är grundligt validerade genom kontroll mot fem avschaktade och inmätta bergytor samt i två doktorsavhandlingar.

De två typerna av parametrar som har hanterats är exempel på en geometrisk parametrar och en designparameter, för vilka båda verktyg som skapar kontroll på dess osäkerhet har tagits fram. Det är unikt. Verktygen är fullt möjliga att skala upp och vidareutveckla till att gälla andra geometrier eller parametrar, tex bredden på en svaghetszon eller bergets enaxiella tryckhållfasthet.

Genom att i varje givet skede i ett projekt ha kontroll på storleken på osäkerheterna finns det ett beslutsunderlag för att värdera om en kompletterande undersökning ska göras eller om organisationen är trygg i modell och valda värden i förhållande till projektekonomi mm. Säkra osäkerheter ger också en helt ny möjlighet till tydligare riskfördelning i avtal mellan byggherre och entreprenör.

Med säkra osäkerheter öppnas också möjligheter för en uppdaterad geoprocess, baserad på öppenhet och delning av data. Presentationen avslutas med ett förslag på hur en sådan process skulle kunna se ut.