Senaste utkomna forskningsrapporter

BeFo_rapport_image.PNG

Under året 2020 har följande forskningsrapporter publicerats. Rapporterna finns tillgängliga för nedladdning på BeFos hemsida. 

Study on correlations between rock stresses and major fault zones. BeFo report 174

The Bingham-plug in radial flow of a yield stress fluid between smooth parallel disks. BeFo report 201

Enkätstudie – Insamling och lagring av bergtekniska och hydrogeologiska data. BeFo rapport 204

Dispergering av mikrocement-baserat bruk med ultraljud och med konventionella laboratorieblandare. BeFo rapport 206

Dynamisk injektering baserad på: återkopplad resonans, generering av fyrkantvåg samt tryckslag. BeFo rapport 207

Läckande bulthål i berg - orsaker och åtgärder. BeFo rapport 208

Structural behaviour of shotcrete in hard rock tunnels. BeFo report 210

A novel semi-analytical tool for stress interpretation using borehole breakouts. BeFo report 211

Nya dimensioner i svensk planering - en utredning om undermarksplanering och geosystemtjänster. BeFo rapport 214