Sweden Underground - - Rock Engineering and How It Benefits Society

Omslag_Citybanan.jpg

Boken och hemsidan “Sweden Underground” är ett samarbete mellan Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Svenska Bergteknikföreningen, Trafikverket, SKB och Partners.

  • "Sweden Underground" är publicerad på engelska och vänder sig till en bred internationell och svensk målgrupp bestående av samhällsplanerare, ingenjörer, forskare och studenter.  

  • Boken och hemsidan belyser  nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande.  

  • I bokens huvudkapitel beskrivs fler än 30 olika anläggningar under mark där en bred överblick av vår världsledande kompetens inom undermarksbyggande och bergteknik ges. 

  • Planeringsfrågor och legala aspekter på undermarksbyggande presenteras.

  • Presentation av byggmetoder, material och maskiner, forskning och kunskapsutveckling samt framtidens undermarksprojekt.


Besök hemsidan "Sweden Underground" där du även kan beställa boken.  

Sweden_Underground.PNG